Pedersen, Sigurd

Pedersen, Sigurd (1893-1968)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Kjøpstedene i Hedmark og Oppland fylker (Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer) 1950-1953
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Pedersen, Sigurd har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 26.01.1893 i Stange, Hedmark
 • Død 16.07.1968
 • Sønn av stasjonsmester Iver Pedersen (1850-1912) og Martha Kristine Andersen Rynes (1856-1916)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Kjøpstedene i Hedmark og Oppland fylker (Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer), 1928 - 1930, A.
 • Vararepresentant nr 3 for Kjøpstedene i Hedmark og Oppland fylker (Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer), 1934 - 1936, A.
 • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Hedmark og Oppland fylker (Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer), 1950 - 1953, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Gudbrandsdalens amtsskole 1909
 • Hamar handelsskole 1911
 • Telegrafistkurs 1913

Yrke

 • Ansatt ved Oppland fylkes veivesen 1908-1910
 • Ekstrabetjent ved Norges statsbaner 1911
 • Gjennomgikk gradene ved Hamar stasjon som jernbanetelegrafist og ekspeditør 1913-1935
 • Rådmann i Hamar 1935-1963

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1963

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vang Kommunestyre 1925-1925
 • Medlem Hamar Bystyre 1928-1931
 • Medlem Hamar Formannskap 1931-1932, 1934-1934
 • Ordfører Hamar Bystyre 1933-1933, 1934-1935

Offentlige verv

 • Medlem Ligningsrådet, Hamar 1929-1932
 • Medlem Forstanderskapet ved den høyere almenskolen 1930-1935
 • Formann Styret for Hamar kommunale gamlehjem 1932-1934
 • Medlem Styret for Hamar, Vang og Furnes kommunale kraftselskap 1935-1949
 • Medlem Tilsynskomiteen for banen Eidsvoll-Hamar-Tynset 1935-1938
 • Medlem Industrikomiteen 1935-1946
 • Medlem Byutvidelseskomiteen 1935-1947
 • Formann Hamar kommunale pensjonskasse 1935-1963
 • Medlem Fattigstyret, Hamar 1936-1963
 • Formann Ligningsrådet, Hamar 1936-1946
 • Formann Hamar reisetrafikklag 1936-1948
 • Formann Komiteen for kommunal gjenreising av Hamar Jernstøperi 1937-1938
 • Medlem Brenselutvalget 1939-1960
 • Formann Reisetrafikklaget for Hamar- og Hedmarksbygdene 1946-1963
 • Formann Oppgjørsnemnda for krigsskader 1947-1950
 • Medlem Tiltaksrådet, Hamar 1947-1948
 • Formann Hamar jubileumskomite 1949
 • Nestformann Styret for Hamar, Vang og Furnes kommunale kraftselskap 1949-1951
 • Medlem Styret for Hamar reisetrafikklag 1950-1968
 • Medlem Komiteen for Hamar nye vannverk 1950-1964
 • Medlem Styret for Hamar, Vang og Furnes kommunale kraftselskap 1951-1952
 • Medlem Styret for Hamar flyplass 1951-1963
 • Medlem Avgiftskomiteen av 1953 fra 1953
 • Formann Driftsutvalget, Hamar 1953-1963
 • Medlem Krigsskadenemnda 1954-1963
 • Medlem Styret for Hamar, Vang og Furnes kommunale kraftselskap 1957-1963

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Hamar arbeiderparti 1926-1929

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i For Hamar distrikt kontorpersonalforening 1923-1927
 • Formann Hamar distrikt kontorpersonalforening 1928-1932
 • Medlem Kontorpersonalets forbundsstyre 1933-1935
 • Æresmedlem Hamar distrikt kontorpersonalforening 1937
 • Formann Nasjonalhjelpen i Hedmark 1945-1947
 • Nestformann Hamar Bolig- og Byggelag 1947-1953
 • Formann Hamar Bolig- og Byggelag 1953-1968

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Hamar arbeiderblad 1925-1968
 • Medlem Forstanderskapet ved Hamar sparebank 1934-1937
 • Formann Hovedkomiteen for Hamardagene 1937-1939
 • Medlem Styret for Hamar jernstøperi og mekaniske verksted 1938-1968
 • Formann Hovedkomiteen for Hamardagene 1946-1949
 • Formann Saneringsbyggene 1954-1963