Todal, Sivert

Todal, Sivert (1902-1988)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1961-1965
Ansiennitet:
7 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Todal, Sivert har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 13.09.1902 i Aure, Møre og Romsdal
 • Død 30.09.1988
 • Sønn av gardbruker Erik S. Todal (1870-1945) og gardkone Elen Maria (1878-1950)

Stortingsperioder

 • Representant nr 9 for Møre og Romsdal, 1958 - 1961, V.
 • Representant nr 9 for Møre og Romsdal, 1961 - 1965, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1958-61

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Framhaldsskole, Sunndal 1921-1922
 • Fylkeslandbruksskole, Gjermundnes 1924

Yrke

 • Gardbruker 1941-1972

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Aure Kommunestyre 1951-1955, 1955-1957
 • Medlem Aure Formannskap 1957-1959
 • Medlem Aure Kommunestyre 1959-1963

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Aure 1946-1956
 • Medlem Samferdselsnemnda, Møre og Romsdal 1952-1960
 • Formann Rådet for Aure og Stemshaug kraftlag 1952-1957
 • Formann Bygdeboknemnda for Aure, Valøyfjord og Stemshaug 1952-1957
 • Medlem Styret for Møre Skogselskap 1957-1975
 • Medlem Representantskapet for A/S Årdal og Sunndal Verk 1958-1968
 • Formann Rådet for Nordheim transformatorlag 1966-1972
 • Medlem Fylkesskogrådet, Møre og Romsdal 1966-1971
 • Varamedlem Styret i Naturskadefondet 1967-1971

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Aure venstrelag 1945-1948
 • Formann Styret i Aure venstrelag 1948-1953
 • Medlem Styret i Nordmøre Venstrelag 1949-1959
 • Medlem Styret i Møre og Romsdal fylkesvenstrelag 1956-1965

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Todal ungdomslag 1920-1924
 • Medlem Styret i Nordmøre ungdomslag 1930-1934
 • Formann Styret i Nordmøre ungdomslag 1934-1939
 • Medlem Styret for Aure Samvirkelag 1949-1953
 • Formann Aure historielag 1952-1954

Litteratur

 • Lokalhistoriske artikler i årbøker og aviser