Verdal, Sigurd

Verdal, Sigurd (1927-2010)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 1989-1993
Ansiennitet:
12 år, 15 dager

Gå til bildegalleri

Verdal, Sigurd har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 04.06.1927 i Eiken, Vest-Agder
 • Død 27.08.2010
 • Sønn av gardbruker Hans Thorvald (1898-1978) og husmor Kari A. Eiken (1902-1997)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Vest-Agder, 1973 - 1977, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Vest-Agder, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 5 for Vest-Agder, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 2 for Vest-Agder, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 1 for Vest-Agder, 1989 - 1993, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1985-89

  Visepresident, Lagtinget, 09.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Landbrukskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 21.05.1986
  Medlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1985 - 29.05.1986
  Medlem, Landbrukskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.05.1986 - 30.09.1989
  Medlem, Valgkomiteen, 21.05.1986 - 30.09.1989
  Nestleder, Kontrollkomiteen, 29.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Samferdselskomiteen, 23.10.1989 - 08.11.1990
  Leder, Kontrollkomiteen, 23.10.1989 - 08.11.1990
  Nestleder, Landbrukskomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.11.1990 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 21.02.1984 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1985 - 30.09.1989
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 12.06.1986
  Delegat, FNs generalforsamling, 1986 -

  1989-93

  Nestleder, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 03.05.1993 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole, Kvåle skole, Eiken
 • Diverse kurs i pedagogikk og skoleadministrasjon
 • Hurdal folkehøgskole 1946
 • Realskole, Kristiansand Katedralskole 1947
 • Student ved Sørlandets gymnas og realskole, Kvinesdal 1949
 • Lærerskoleeksamen, Kristiansand Lærerskole 1953
 • Uldals handelsskole, Stavanger 1956
 • Askov sløydskole, Danmark 1957
 • Tysk grunnfag, Universitetet i Oslo 1962
 • Engelsk grunnfag, Lærerhøgskolen i Trondheim 1965

Yrke

 • Lærer i framhaldsskole 1953-1957
 • Lærer i realskole 1957-1969
 • Skolesjef i Audnedal 1969-1981 (permisjon fra 1981)

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje 1998

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Audnedal Kommunestyre 1969-1971, 1971-1973

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Vest-Agder 1969-1971
 • Medlem Fylkesutvalg, Vest-Agder 1971-1975
 • Medlem Fylkesutvalg, Vest-Agder 1975-1979
 • Medlem Fylkesutvalg, Vest-Agder 1979-1981

Offentlige verv

 • Formann Utredningsutvalget for utvikling av næringslivet i indre Vest-Agder 1973-1974
 • Formann Tiltaksstyret for indre Vest-Agder 1974-1981
 • Medlem Vegstyret, Vest-Agder 1975-1979
 • Formann Idretts- og ungdomsutvalget, Audnedal 1979-1981
 • Formann Samferdselsstyret, Vest-Agder 1979
 • Varamedlem Kontrollkomiteen for Norges Postsparebank 1979-1985
 • Varaformann Tiltaksstyret for indre Vest-Agder 1981-1989
 • Leder Omsetningsrådet 1992-2000
 • Medlem Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, avdeling Agder 1999-2003

Tillitsverv i partier

 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landskommunalutvalg 1977-1980
 • Formann Vest-Agder DNAs kommunalutvalg 1977-1980
 • Medlem Vest-Agder DNAs kontrollutvalg fra 2003

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Grindheim idrettslag 1962-1964
 • Medlem Styret i Vest-Agder skikrins 1963-1969
 • Formann Vest-Agder skikrins 1965-1969
 • Medlem Styret i Norges Skiforbund 1969-1982
 • Medlem Styret i Vest-Agder Idrettskrins 1970
 • Formann Norges Skiforbunds komité for ski-trim 1973-1981
 • Formann Internasjonal komité for bredde og mosjons-skiløping under Det internasjonale skiforbund 1978-1982
 • Formann Rådet for "Hold skjærgården ren" 1986-1989
 • Formann Styret for Løvebakken mållag 1986-1988

Andre administrative verv

 • Leder Styret for NOR-PLATE A/S 1996-2000
 • Leder Styret for stiftelsen Arkivet, Institutt for dialog, konflikthåndtering og historieformidling 1999-2007