Weisert, Signe

Weisert, Signe (1923-2000)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oppland 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 39 dager

Gå til bildegalleri

Weisert, Signe har avgått ved døden.

Finn informasjon etter