Lindebrække, Sjur

Lindebrække, Sjur (1909-1998)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Bergen 1950-1953
Ansiennitet:
8 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Lindebrække, Sjur har avgått ved døden.

Finn informasjon etter