Kroslid, Sigmund

Kroslid, Sigmund (1947-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Vest-Agder 2005-2009
Ansiennitet:
1 år, 34 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 11.10.1947 i Flekkefjord, Vest-Agder
 • Sønn av gardbruker/sagmester David Severin Kroslid (1918-1999) og gardbruker/husmor Mathilde Andrea Heskestad (1920-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Vest-Agder, 1993 - 1997, KrF.
 • Vararepresentant nr 2 for Vest-Agder, 1997 - 2001, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Vest-Agder, 2001 - 2005, KrF.
 • Vararepresentant nr 2 for Vest-Agder, 2005 - 2009, KrF.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Ore Skole 1954-1961
 • Farsund Realskole og Gymnas 1961-1967
 • Stavanger Tekniske Skole 1968-1971

Lærlingepraksis

 • Læregutt i elektrofag, Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk A/S 1967-1968

Yrke

 • Salgssjef
 • Elektroingeniør ved Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk A/S 1971-1980
 • Salgssjef ved Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk A/S 1976-1997
 • Ansvarlig for elektroavdelingen ved Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk A/S 1980-1989
 • Markedssjef ved Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk A/S fra 1997

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Flekkefjord Kommunestyre 1975-1979, 1979-1983, 1983-1987
 • Ordfører Flekkefjord Kommunestyre 1987-1989, 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007
 • Varaordfører Flekkefjord Kommunestyre 1990-1991

Offentlige verv

 • Leder Plan- og byggekomiteen, Flekkefjord 1983-1995
 • Medlem Styret for Kommunebygg A/S fra 1987
 • Leder Administrasjonsutvalget, Flekkefjord 1987-2007
 • Medlem Styret for ASVO Flekkefjord A/S 1987-1995
 • Leder Styret for Flekkefjord Produkter A/S fra 1991
 • Varamedlem Styret for Næringsmiddeltilsynet, Vest-Agder fra 1995
 • Medlem Agderrådet 1995-2003
 • Leder Listerrådet 2003-2007
 • Medlem Samarbeidsutvalget for Sørlandets sykehus fra 2006
 • Medlem Kulturstyret, Flekkefjord
 • Medlem Hovedutvalget for kultur, Flekkefjord
 • Medlem Tilsynsnemnda for arbeidskontoret, Flekkefjord
 • Medlem Styret for Næringsmiddeltilsynet, Vest-Agder til 1995
 • Leder Styret for Næringsmiddeltilsynet, Vest-Agder

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Vest-Agder KrFU 1972-1972
 • Leder Flekkefjord KrFU 1972-1972
 • Leder Vest-Agder KrFU 1975-1976
 • Leder KrFs kommunestyregruppe i Flekkefjord 1983-1995
 • Sekretær Flekkefjord KrF

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Kommunalteknikk 1995-2001
 • Medlem Styret for Kommunenes Sentralforbund i Vest-Agder 1995-1999
 • Medlem Kommunenes Sentralforbunds landsstyre 1999-2003
 • Leder Styret for Kommunenes Sentralforbund i Vest-Agder 1999-2003
 • Leder Styret for Kommunalteknikk fra 2001
 • Sekretær og styremedlem Eksekutivkomiteen for Metodistkirken i Nord Europa og Russland
 • Medlem Styret for Metodistkirken i Norge, Flekkefjord
 • Medlem Sentralstyret for Metodistkirken i Norge
 • Leder Legfolkets Råd, Metodistkirken
 • Leder Pastoralkomiteen for Metodistkirken, Flekkefjord

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for stiftelsen Betanien, Bergen fra 1995