Sand, Sverre Lyder Bruun

Sand, Sverre Lyder Bruun (1897-1983)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1958-1961

Gå til bildegalleri

Sand, Sverre Lyder Bruun har avgått ved døden.

Finn informasjon etter