Valen, Snorre Serigstad

Valen, Snorre Serigstad (1984-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 2013-2017
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 16.09.1984 i Oslo, Oslo
 • Sønn av sivilingeniør Knut Serigstad (1958-) og sosionom Kristin Valen (1961-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 8 for Sør-Trøndelag, 2009 - 2013, SV.
 • Representant nr 10 for Sør-Trøndelag, 2013 - 2017, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2009-2013

  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 20.10.2009 - 23.03.2012
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 27.03.2012 - 18.04.2012
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 27.03.2012 - 18.04.2012
  Varamedlem, Valgkomiteen, 29.03.2012 - 30.09.2013
  Andre nestleder, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 18.04.2012 - 30.09.2013
  Andre nestleder, Utenriks- og forsvarskomiteen, 18.04.2012 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2013 - 30.09.2017
  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Finanskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 04.11.2009
  Leder, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 04.11.2009 - 29.03.2012
  Medlem, Europautvalget, 27.03.2012 - 30.09.2013
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 29.03.2012 - 30.09.2013
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2012 - 30.09.2013
  Medlem, Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 29.11.2012 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2009-2013

  Medlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 04.11.2009 - 05.10.2011
  Varamedlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 05.10.2011 - 26.03.2012
  Andre nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 26.03.2012 - 30.09.2013

  2013-2017

  Nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 16.12.2015 - 30.09.2017
  Innpisker, Sosialistisk Venstreparti, 16.12.2015 - 30.09.2017

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Berg barneskole 1991-1997
 • Blussuvoll ungdomsskole 1997-2000
 • Trondheim katedralskole, musikk, dans drama/musikk, piano 2000-2003
 • NTNU, statsvitenskap, internasjonal og komperativ politikk, ex. phil, politisk risiko 2003-2004

Yrke

 • Sekretærpool, NSB Persontrafikk 2003-2004 (sommervikar)
 • Sivilarbeider, Kultursenteret ISAK 2004-2005
 • Fylkessekretær, Sør-Trøndelag SV 2005
 • Valgkampleder, Sør-Trøndelag SV 2007
 • Daglig leder, Arbeideravisa AS 2007-2008
 • Kommunikasjonsansvarlig, NTNU Samfunnsforskning AS 2008-2009

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Trondheim Bystyre 2003-2007
 • Varamedlem Trondheim Bystyre 2007-2011

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 2003-2007

Offentlige verv

 • Medlem Oppvekstkomiteen, Trondheim 2003-2006
 • Leder Utdannings- og velferdskomiteen, Sør-Trøndelag 2003-2007
 • Medlem Studentrådet, Trondheim 2005-2007
 • Medlem Rådet for Internasjonal studentfestival i Trondheim (ISFiT) 2006-2008
 • Medlem Bostadutvalget (NOU 2007:6) 2006-2007
 • Medlem Finans- og næringskomiteen, Trondheim 2006-2007
 • Medlem Distriktsprogramrådet for NRK Trøndelag 2007-2009

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Trondheim SU 2000-2001
 • Medlem Styret for Trondheim SV 2000-2001, 2007-2009
 • Medlem Styret for Sør-Trøndelag SU 2004-2005
 • Leder Sør-Trøndelag SV 2009-2010
 • Medlem Sosialistisk Venstrepartis sentralstyre fra 2011
 • Nestleder SV fra 2015

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Trondheim Jazzforening 2006-2007
 • Medlem Styret i Vitensenteret i Trondheim 2006-2008
 • Varamedlem Styret i Trøndelag Folkemuseum 2007-2009
 • Medlem styret i Tempo 2013-2014
 • Varamedlem styret i Tempo fra 2014