Hansen, Sigvald Oppebøen

Hansen, Sigvald Oppebøen (1950-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Telemark 2009-2013
Ansiennitet:
20 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 21.09.1950 i Nissedal, Telemark
 • Sønn av rørlegger Karl T. Hansen (1917-2000) og telegrafist Magnhild Oppebøen (1918-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Telemark, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 1 for Telemark, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 1 for Telemark, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 1 for Telemark, 2005 - 2009, A.
 • Representant nr 5 for Telemark, 2009 - 2013, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1997-2001

  Varasekretær, Odelstinget, 08.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Sekretær, Odelstinget, 09.10.2001 - 30.09.2002
  Sekretær, Odelstinget, 01.10.2002 - 30.09.2003
  Sekretær, Odelstinget, 01.10.2003 - 30.09.2004
  Sekretær, Odelstinget, 01.10.2004 - 30.09.2005

  2005-2009

  1. varapresident, Odelstinget, 10.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Kommunalkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2005 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Næringskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2009 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Justiskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2001-2005

  Medlem, Styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, 04.12.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, 13.12.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Den særskilte komité til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli, 17.11.2011 - 08.03.2012

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.11.1993 - 30.09.1997
  Delegat, FNs generalforsamling, 1996 -

  1997-2001

  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 16.11.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Nestleder, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Varamedlem, Europautvalget, 09.11.2009 - 30.09.2013
  Delegat, FNs generalforsamling, 2012 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2009-2013

  Vara innpisker, Arbeiderpartiet, 02.10.2010 - 30.09.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskole 1970
 • Postskolen 1971

Yrke

 • Butikkmedarbeider 1966-1967
 • Sjømann (jungmann) 1967-1968
 • Postbud, Oslo 1969-1970
 • Postpakkemester, Oslo 1971-1978
 • Landpostbud, Treungen 1978-1993

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Nissedal Kommunestyre 1979-1983
 • Medlem Nissedal Kommunestyre 1983-1987

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Telemark 1983-1987
 • Medlem Fylkesting, Telemark 1987-1991
 • Medlem Fylkesting, Telemark 1991-1993

Offentlige verv

 • Varamedlem Sosialstyret, Nissedal 1979-1983
 • Medlem Overskattetakstnemnda fra 1983
 • Medlem Fylkesskolestyret/undervisningsutvalget, Telemark 1984-1988
 • Leder Helse- og sosialutvalget, Nissedal 1984-1988
 • Lekdommer Herredsretten, Vest- Telemark 1987-1991
 • Medlem Helse- og sosialutvalget, Nissedal 1988-1992
 • Nestleder Fylkesskolestyret/undervisningsutvalget, Telemark 1988-1991
 • Leder Fylkesskolestyret/undervisningsutvalget, Telemark 1992-1993
 • Varamedlem Det regionale høgskolestyret for Telemark 1992-1994
 • Medlem Kringkastingsrådet fra 2014

Tillitsverv i partier

 • Nestleder Nissedal A 1979-1980
 • Medlem Styret i Nissedal A 1979-1985
 • Leder Nissedal A 1981-1983, 2000-2004
 • Sekretær Nissedal A 1983-1985
 • Medlem Styret i Telemark A fra 1989

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder U.L. Vårsol, Noregs Ungdomslag i Treungen 1979-1983
 • Nestleder Aust-Agder avdeling av Norsk Postforbund 1990-1993