Mandt, Sonja

Mandt, Sonja (1960-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 2013-2017
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 29.03.1960 i Larvik, Vestfold
 • Datter av sekretær Håkon P. Mandt (1923-1973) og produksjonsarbeider/husmor Aase Gabrielsen (1934-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Vestfold, 2005 - 2009, A.
 • Representant nr 4 for Vestfold, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 5 for Vestfold, 2013 - 2017, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Varamedlem, Europautvalget, 24.10.2005 - 30.09.2009
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2006 - 30.09.2007

  2009-2013

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2009 - 30.09.2010
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Varamedlem, Europautvalget, 09.11.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 12.01.2016
  Leder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 13.01.2016 - 30.09.2017

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Langestrand skole og Romberggata ungdomsskole 1967-1976
 • Sandefjord Handelsgymnasium, økonomisk gymnas 1976-1979
 • 1. avd. juridicum, privatist 1988-1989
 • Høyskolen i Vestfold, avd.sykepleie 1993-1995

Yrke

 • Kontoransatt ved Felleskjøpet 1979
 • Kontoransatt Brunlanes kommune 1980
 • Produksjonsarbeider Nestlé Findus A/S 1980-1987
 • Ekstravakter ved Tjølling sykehjem 1993-1995
 • Sykepleier ved Sykehuset i Vestfold, Larvik sykehus 1995-2013

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Larvik Kommunestyre 1991-1995
 • Medlem Larvik Kommunestyre 1995-1999
 • Medlem Larvik Formannskap 1999-2003, 2003-2005

Offentlige verv

 • Medlem Hovedutvalget for Helse og Sosial, Larvik 1991-1995
 • Medlem Agder Lagmannsrett 1995-2005
 • Medlem Kultur- og oppvekstkomiteen, Larvik 1995-1999
 • Medlem Plan- og økonomikomiteen, Larvik 2003-2005
 • Medlem Styret for Link Larvik A/S 2005-2011
 • Medlem Omsorgskomiteen, Larvik 2005

Tillitsverv i partier

 • Kasserer, sekretær og leder Kvelde A-lag 1990-1995
 • Nestleder Larvik Arbeiderparti 1992-2001
 • Kasserer, sekretær, nestleder og leder Nanset/Verningen A-lag 1996-2005
 • Nestleder Vestfold Arbeiderparti 1997-2000
 • Medlem DNAs landsstyre 1997-2014
 • Leder Vestfold Arbeiderparti 2000-2014
 • Leder Larvik Arbeiderparti 2001-2004
 • Styremedlem Larvik Arbeiderparti 2004-2010
 • Nestleder Larvik Arbeiderparti fra 2012

Tillitsverv i organisasjoner

 • Kasserer Human-Etisk Forbund, Larvik 1989-1999
 • Kasserer Human-Etisk Forbund, Vestfold 1994-1998