Nordjordet, Sondre

Nordjordet, Sondre (1932-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1997-2001
Ansiennitet:
0 år, 10 dager

Gå til bildegalleri