Sjøli, Sonja Irene

Sjøli, Sonja Irene (1949-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Akershus 2009-2013
Ansiennitet:
16 år, 57 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 06.06.1949 i Hamar, Hedmark
 • Datter av sivilagronom/entreprenør Rolf Bakstad (1916-1997) og husmor Eva Brateng (1924-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Akershus, 1993 - 1997, H.
 • Representant nr 5 for Akershus, 1997 - 2001, H.
 • Representant nr 3 for Akershus, 2001 - 2005, H.
 • Representant nr 12 for Akershus, 2005 - 2009, H.
 • Representant nr 6 for Akershus, 2009 - 2013, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2001-2005

  Visesekretær, Stortinget, 09.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Leder, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Nestleder, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2005 - 30.09.2005

  2005-2009

  Andre nestleder, Fullmaktskomiteen, 01.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 16.11.2001 - 30.09.2005
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2002 - 30.09.2003

  2009-2013

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 - 30.09.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Barneskole, realskole 1965
 • Examen artium 1968
 • Hedmark fylkes sykepleierhøyskole 1971
 • Grunnfag kunsthistorie 1973
 • Ex.phil. 1973
 • Spesialutdanning operasjonssykepleier 1974
 • Statens Jordmorhøyskole, Oslo 1976
 • Mellomfag sosiologi 1986

Yrke

 • Sykepleier Moss Sykehus 1971-1973
 • Operasjonssykepleier Stensby Sykehus 1973-1975
 • Turnusjordmor Sentralsykehuset i Akershus 1977
 • Distriktsjordmor Eidsvoll 1978-1987
 • Avd. jordmor Stensby Sykehus 1987-1989
 • Redaktør Tidsskrift for jordmødre 1987-1989

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Idé, opplegg og regi lysbilde-/undervisningsserie Et barn blir født, Norsk Landbruksfilm 1979
 • Faglig ansvar for video om svangerskap og fødsel Kjærlighet før første blikk, Daylite TV-prod. 1994

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Paul Harris Fellow-medalje (the Rotary Foundation of Rotary International) 1998
 • Æresmedlem Den norske Jordmorforening 1999
 • Æresmedlem Eidsvoll Høyre 2013

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Eidsvoll Formannskap 1979-1983, 1983-1987
 • Medlem Eidsvoll Kommunestyre 1999-2003

Offentlige verv

 • Medlem Helserådet, Eidsvoll 1979-1983
 • Medlem Helse- og sosialstyret, Eidsvoll 1979-1983
 • Medlem Underutvalg for svangerskapskontroll 1983-1984
 • Medlem Utvalget for medisinsk fødselsregister 1984-1997
 • Medlem Statens helsetilsyns utvalg for plan for reaktivisering av jordmødre 1991-1993
 • Medlem Statens helsetilsyns referansegruppe for prosjektet mor-barn-vennlig sykehus 1993-1997
 • Medlem Stortingets utvalg for rettferdsvederlag 2009-2013
 • Medlem Prioriteringsutvalget for helsetjenesten (Norheimutvalget) 2013-2014
 • Medlem Bioteknologirådet 2013-2017
 • Medlem A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling 2013-2018
 • Medlem Styret for Romerike revisjon fra 2013
 • Varamedlem Styret for domstoladministrasjonen 2013-2017
 • Medlem Granskingskommisjonen for brannen på Scandinavian Star fra 2015
 • Medlem Billighetserstatningsutvalget til 2008

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Eidsvoll Høyre 1981-1984, 1994-1997
 • Medlem Politisk utvalg Akershus Høyre 1985-1987
 • Leder Akershus Høyre 1994-2003
 • Medlem Høyres sentralstyre 1994-2003
 • Medlem Fylkesstyret Akershus Høyre fra 1997
 • Leder Høyres kvinnepolitiske utvalg 1998-2000
 • Leder Den norske seksjon av Europeisk Kvinneunion 1998-2000
 • Medlem Høyres arbeidsutvalg 1998-2000
 • Medlem Styret for Europeisk Kvinneunion 1998-2000
 • Leder Nordisk Handicappolitisk Råd 1999-2001
 • Leder Styret for Eidsvoll Høyre 2006-2009

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Norsk Perinatalmedisinsk forening 1986-1993
 • Medlem Styret i Nordisk Jordmorforbund 1989-1993
 • Leder Den Norske Jordmorforening 1989-1993
 • Visepresident International Confederation of Midwives 1990-1993
 • Medlem Landsstyret og "Nyfødtutvalget" Nasjonalforeningen for folkehelsen 1992-1996
 • Medlem Utvalg som utarbeider utdanningsplan for leger og jordmødre i ultralyd av gravide i Norge 1993-1994 nedsatt av Norsk Gynekologisk forening og Den Norske Jordmorforening
 • Arbeidende president International Confederation of Midwives 1993-1997

Andre administrative verv

 • Leder Styret i Medical Aid Foundation 1994-2002
 • Medlem Repesentantskapet for Eidsvoll Brannkasse 1997-1999
 • Medlem Styret i Barnemagasinet A/S 1997-1999
 • Medlem Rådet for Kvinneuniversitetet i Løten 1998-2001
 • Leder Rådet for Kvinneuniversitetet i Løten 2001-2002
 • Medlem Rådet for Kvinneuniversitetet i Løten 2002-2005
 • Leder Styret i Akershus Teater fra 2013

Litteratur

 • Bakketeig, Leiv S.: Perinatal omsorg i Norge 1982-84., 1984
 • Bergsjø, Per et al.: Svangerskapsomsorg i almenpraksis, Universitetsforlaget 1986-91
 • Sjøli, Sonja Irene: "Tidlig hjemreise fra fødeavdelingen." I Tidsskrift for jordmødre, 1988