Hansen, Svein Roald

Hansen, Svein Roald (1949-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Østfold 2017-2021
Ansiennitet:
20 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 20.08.1949 i Fredrikstad, Østfold
 • Sønn av fengselsbetjent Roald Scott Hansen (1915-1979) og husmor Ingrid Debora Hansen (1915-1994)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Østfold, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 3 for Østfold, 2005 - 2009, A.
 • Representant nr 1 for Østfold, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 1 for Østfold, 2013 - 2017, A.
 • Representant nr 6 for Østfold, 2017 - 2021, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2013-2017

  Tredje visepresident, Stortinget, 08.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Medlem, Finanskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Andre nestleder, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2009 - 30.09.2009

  2009-2013

  Første nestleder, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Første nestleder, Utenriks- og forsvarskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 20.06.2013 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Nestleder, Den forberedende fullmaktskomité, 14.06.2017 - 30.09.2017

  2017-2021

  Leder, Fullmaktskomiteen, 02.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 12.10.2017 - 19.01.2018
  Medlem, Finanskomiteen, 19.01.2018 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2005 - 30.09.2006
  Medlem, Europautvalget, 10.11.2005 - 30.09.2009
  Leder, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 10.11.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Europautvalget, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Første nestleder, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Leder, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Nestleder, Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 29.11.2012 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Europautvalget, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Leder, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 12.11.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Europautvalget, 24.10.2017 - 30.09.2021
  Leder, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 24.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 18.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 08.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i regjering

 • Politisk rådgiver, Statsministerens kontor, 1986 - 1989
  Statssekretær, Statsministerens kontor, 10.01.1992 - 04.08.1995

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole 1956-1963
 • Realskole og gymnas 1963-1969
 • Grunnfag historie og statsvitenskap, UiO 1969-1971

Yrke

 • Journalist i NTB 1971-1974
 • Journalist i Oppland Arbeiderblad 1974-1978
 • Redaksjonssjef i Demokraten 1978-1982
 • Redaksjonssekretær i A-pressens Oslo-redaksjon (APOR) 1982-1983
 • Ansvarlig redaktør i Sarpsborg Arbeiderblad 1990-1992
 • Konserndirektør for informasjon og samfunnskontakt i Hafslund ASA 1999-2001

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Borge Kommunestyre 1983-1987, 1987-1991, 1991-1993
 • Medlem Fredrikstad Kommunestyre 1993-1995, 1999-2003, 2003-2007
 • Ordfører Fredrikstad Kommunestyre 1995-1999
 • Medlem Fredrikstad Bystyre 2007-2011, 2011-2015

Offentlige verv

 • Medlem Helse- og sosialutvalget, Borge 1984-1993
 • Leder Klientutvalget og barnevernsnemda, Borge 1984-1993
 • Varamedlem Styret for Posten Norge BA 1996-1997
 • Medlem Styret for Posten Norge BA 1997-2001
 • Nestleder Kulturutvalget, Fredrikstad 1999-2003
 • Medlem Offentlighetsutvalget 2000-2004

Tillitsverv i partier

 • Politisk rådgiver for Gro Harlem Brundtland i Stortinget 1983-1986
 • Leder Begby og Skjærviken A 1998-2000
 • Leder Fredrikstad A 2004-2008

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Europabevegelsen 2003-2009

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Tredalen Eiendom AS fra 2000

Litteratur

 • Hansen, Svein Roald: Nedrustning, visjon og mulighet, 1979
 • Hansen, Svein Roald: Atomvåpen for alle?, 1983