Abrahamsen, Solveig Sundbø

Abrahamsen, Solveig Sundbø (1963-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Telemark 2017-2021
Ansiennitet:
7 år, 351 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 13.09.1963 i Seljord, Telemark
 • Datter av gardbrukar Anders Sundbø (1922-1998) og sjukepleiar Aase Prestårhus (1935-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 2013 - 2017, H.
 • Representant nr 2 for Telemark, 2017 - 2021, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 16.10.2013-30.09.2017 for Torbjørn Røe Isaksen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2013-2017

  Medlem, Finanskomiteen, 01.10.2013 - 30.09.2017
  Varamedlem, Valgkomiteen, 04.02.2016 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 2017-2021

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2017 - 30.09.2018
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2017 - 30.09.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Flatal barneskule 1970-1977
 • Seljord ungdomsskule 1977-1979
 • Bø videregåande skule, allmennfag, samfunnslinja 1979-1982
 • Høgskulen i Telemark, førskulelærarutdanning 1983-1986
 • Høgskulen i Telemark, videreutdanning veileder 1997
 • Høgskulen i Telemark, videreutdanning i norsk 2005

Yrke

 • Barnehageassistent, Seljord kommune 1982-1983
 • Lærar, Åmotsdal skule, Seljord 1986-1988
 • Styrer i Flatdal og og Åmotsdal barnehage, Seljord 1988-1997
 • Lærar, Flatdal skule, Seljord 1997-2007 (tilsett som rektor høsten 2007 )

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Seljord Kommunestyre 1999-2003
 • Medlem Seljord Formannskap 2003-2007
 • Ordfører Seljord Kommunestyre 2007-2011, 2011-2013

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Telemark 2011-2015

Offentlige verv

 • Meddommer Nedre Telemark Tingrett 2003-2007

Tillitsverv i partier

 • Leiar Seljord Høgre 2000-2002
 • Styremedlem Telemark Høgre 2000-2002
 • Styremedlem Seljord Høgre 2002-2014

Andre administrative verv

 • Styremedlem Stiftinga Seljordutstillinga Dyrskun 2007-2013
 • Styremedlem AS Haukelivegen 2010-2013
 • Styremedlem E 134/Rv 36 Telemark AS 2010-2013
 • Styremedlem Odda vegfinans AS 2011-2013
 • Leiar Styret for Stiftinga Myklestoga 2011-2014
 • Leiar Styret for Brattefjell Vindeggen landskapsvernområde 2012-2014
 • Styremedlem Kommunekraft AS 2012-2014
 • Styremedlem Sparebanken Din fra 2013