Torsvik, Solveig

Torsvik, Solveig (1954-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1993-1997
Ansiennitet:
8 år, 266 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 30.12.1954 i Stange, Hedmark
 • Datter av kjølemontør Henrik Jølstadengen (1930-) og hjemmehjelp Birgit Bjergfelt (1931-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Akershus, 1981 - 1985, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1985 - 1989, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 3 for Akershus, 1993 - 1997, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 09.05.1986-30.09.1989 for Helen Marie Bøsterud.
 • Møtte fast som representant 01.10.1989-16.10.1989 for Helen Marie Bøsterud.
 • Møtte fast som representant 04.09.1992-30.09.1993 for Reiulf Steen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Samferdselskomiteen, 15.05.1986 - 08.05.1989
  Leder, Samferdselskomiteen, 08.05.1989 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Sosialkomiteen, 15.09.1992 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Sekretær, Samferdselskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Europautvalget, 21.06.1996 - 30.09.1997

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Kommunaldepartementet, 03.11.1990 - 04.09.1992
  Politisk rådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet, 13.10.2006 - 20.06.2008
  Politisk rådgiver, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 20.06.2008 - 02.10.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • 9-årig grunnskole 1961-1970

Yrke

 • Kommunearbeider 1972
 • Kontorassistent, kontorfullmektig, sekretær 1973-1981
 • Prosjektutvikler Tom Hagen Eiendom AS 2002-2006
 • Sekretariatsnestleder ved Arbeiderpartiets stortingsgruppe fra 2009

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Lørenskog Kommunestyre 1975-1979
 • Medlem Lørenskog Formannskap 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Kulturstyret, Lørenskog 1975-1979
 • Medlem Styret for Nedre Romerike Vannverk 1979-1983
 • Medlem Teknisk utvalg, Lørenskog 1979-1983
 • Lekdommer Lagmannsretten 1979-1983
 • Varamedlem direktoratet for utviklingshjelp 1981-1984
 • Medlem Kringkastingsrådet 2004-2010

Tillitsverv i partier

 • Medlem AUFs sentralstyre 1979-1985
 • Valgt sekretær AUF 1981-1985
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre fra 1987
 • Nestleder Akershus Arbeiderparti 1988-1990
 • Leder Akershus Arbeiderparti 1990-1993
 • Partisekretær Det norske Arbeiderparti 1996-2002

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Lørenskog Boligbyggerlag 1986-1990
 • Styremedlem og nestleder Norske Boligbyggerlags Landforbund A/L (NBBL) 1988-1990
 • Forbundssekretær Norsk Kommuneforbund 1989-1990
 • Styremedlem Stiftelsen Gatelaget fra 2021

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Akershus Arbeiderpresse 1988-1990
 • Medlem Bank2 ASA 2006-2007
 • Styremedlem Utøya AS 2012-2021