Tariq, Shahbaz

Tariq, Shahbaz (1948-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 2001-2005
Ansiennitet:
1 år, 218 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 24.12.1948 i Karachi, Pakistan
 • Sønn av embetsmann Ashiq Hussain (1921-) og Firdous Nasim (1925-1958)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 7 for Oslo, 1989 - 1993, A.
 • Vararepresentant nr 7 for Oslo, 1993 - 1997, A.
 • Vararepresentant nr 3 for Oslo, 1997 - 2001, A.
 • Vararepresentant nr 5 for Oslo, 2001 - 2005, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1997-17.10.1997 for Bjørn Tore Godal.
 • Møtte fast som representant 17.03.2000-30.09.2001 for Bjørn Tore Godal.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, 22.03.2000 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Barne-og ungdomsskole, Pakistan 1954-1963
 • Faculty of Science, Pakistan 1963-1965
 • Bachelor of Science, Pakistan 1965-1967
 • Associate Engineers diplom i auto- og dieselteknologi, Pakistan 1967-1970

Yrke

 • Ansatt hos Harald A. Møller 1971-1978
 • Ansatt i Oslo Sporveier, bl.a. som busssjåfør og billettkontrollør 1978-1994 (permisjon fra 1994)
 • Personalkonsulent, A/S Oslo Sporveier fra 2000 (permisjon fra 2000)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo Kommunestyre 1987-1991
 • Medlem Oslo Bystyre 1991-1995, 1995-1999, 1999-2003

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Oslo 1988-1991
 • Nestleder Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1988-1989
 • Lekdommer , Oslo 1992-1999
 • Medlem Kultur- og utdanningskomiteen, Oslo 1992-1994
 • Medlem Styret for Stor-Oslo lokaltrafikk A/S 1994-1999
 • Nestleder Samferdsels- og miljøkomiteen, Oslo 1994-1999 (kommunalråd)
 • Medlem Nærtrafikkutvalget for Oslo og Akershus 1995-1999
 • Medlem Rådet for Vestfjorden avløpsselskap 1995-1999
 • Medlem Samarbeidsutvalget for Oslo og Akershus 1996-1999

Tillitsverv i partier

 • Leder Oslo Arbeiderpartis innvandrerutvalg 1988-1995
 • Medlem DNAs innvandrerutvalg 1989-1991

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestleder lokalavdeling, Pakistan worker welfare union 1975-1976
 • Klubbleder Fagforeningen for Bilettekspeditørgruppa i A/S Oslo Sporveier 1989-1993
 • Leder Pakistan Norwegian Welfare Organiszation Norge 1995-2000
 • Leder Oslo Cricketkrets 1996-1998
 • Medlem Styret i Horisont Foundation 2000-2005
 • Medlem Overseas Pakistani Advisory Council (OPAC) 2001-2003
 • Leder Oslo Cricketkrets 2004-2005
 • Medlem Overseas Pakistani Advisory Council (OPAC) fra 2007