Pedersen, Steinar

Pedersen, Steinar (1947-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Finnmark 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 3 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 02.03.1947

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 2 for Finnmark, 1993 - 1997, A.

Verv

Offentlige verv

  • Medlem Samisk kultur og utdanningsutval 1980-1987
  • Medlem Utvalg til revisjon av lov om laksefisket og innlandsfisket 1984-1986
  • Medlem Sametinget 1989
  • Varamedlem Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning 1989-1991
  • Medlem Sametinget fra 1993
  • Medlem Samerettsutvalget fra 1994
  • Medlem Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark fra 1994
  • Medlem Styret for Samisk høgskole (Sami Allaskuvla) 1994