Hamnes, Stein

Hamnes, Stein (1940-1994)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oppland 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 21 dager

Gå til bildegalleri

Hamnes, Stein har avgått ved døden.

Finn informasjon etter