Khan, Saera

Khan, Saera (1979-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oslo 2005-2009
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 23.04.1979 i Oslo, Oslo
 • Datter av forretningsmann Kamaluddin Khan (1942-) og pedagog Takia Akhter (1956-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 16 for Oslo, 2005 - 2009, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2006 - 30.09.2007

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • St. Sunniva skole
 • Oslo Katedralskole
 • Cand.mag., UiO, statsvitenskap, sosialøkonomi, kjønn og samfunn, Europa og integrasjon

Yrke

 • Kommunikasjonsrådgiver i Flyktningehjelpen 2003-2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1999-2003, 2003-2005

Offentlige verv

 • Varamedlem Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene fra 2006
 • Varamedlem Kringkastingsrådet fra 2010
 • Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter

Tillitsverv i partier

 • Medlem DNAs sentralstyre fra 2002
 • Medlem Kvinnepolitisk styre i Oslo A
 • Medlem Styret i Oslo A

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i New Page fra 2004