Olsen, Stine Margrethe Knutsdatter

Olsen, Stine Margrethe Knutsdatter (1989-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 2017-2021
Ansiennitet:
0 år, 146 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 03.11.1989 i Porsgrunn, Telemark
 • Datter av pensjonist Knut Borgar Olsen (1952-) og pensjonist Nelly Hoppestad (1957-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 2017 - 2021, FrP.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 31.08.2018-22.01.2019 for Bård Hoksrud.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2017-2021

  Medlem, Utdannings- og forskningskomiteen, 12.09.2018 - 22.01.2019

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole, Vestsiden skole 1995-2005
 • Skien videregående skole, aktive realfag 2005-2008
 • Universitetet i Oslo, rettsvitenskap 2009-2010
 • Universitetet i Oslo, psykologi, årsstudium 2010-2011
 • OsloMet, offentlig administrasjon og ledelse. Bachelor 2011-2014
 • Universitetet i Oslo, statsvitenskap. Bachelor 2013-2015
 • OsloMet, journalistikk 2015-2016

Yrke

 • Stasjonsmedarbeider, Shell Porsgrunn 2008-2013 (deltid)
 • Barne- og ungdomsarbeider, Lambertseter menighet 2009-2011
 • Trainee, Fremskrittspartiets stortingsgruppe (sommervikariat) 2012
 • Tekstforfatter, Fremskrittspartiet fra 2016 (i permisjon)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Porsgrunn Bystyre 2011-2015
 • Varamedlem Porsgrunn Formannskap 2011-2015
 • Varamedlem Skien Bystyre 2015-2016

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Telemark 2015-2019
 • Varamedlem Fylkesutvalg, Telemark 2015-2019

Tillitsverv i partier

 • Diverse verv Telemark FpU 2007-2017
 • Styremedlem/varamedlem Porsgrunn FrP 2010-2014
 • Studieleder Telemark FrP 2015-2016
 • Formann Telemark FpU 2016-2017