Toppe, Steffen Ingebriktsen

Toppe, Steffen Ingebriktsen (1902-1979)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1965-1969
Ansiennitet:
7 år, 319 dager

Gå til bildegalleri

Toppe, Steffen Ingebriktsen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 12.10.1902 i Hamre, Hordaland
 • Død 28.07.1979
 • Sønn av dykker og småbruker Ingebrigt Stefan Toppe (1871-) og Nilska Morvik (1880-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 5 for Hordaland, 1958 - 1961, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1961 - 1965, A. (01.10.1961 - 21.11.1961)
 • Representant nr 1 for Hordaland, 1961 - 1965, A. (21.11.1961 - 30.09.1965)
 • Representant nr 1 for Hordaland, 1965 - 1969, A.

Vararepresentasjoner

 • Rykket opp som representant 21.11.1961 etter Hjalmar Olai Storeides død.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 21.11.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 01.10.1965 - 09.02.1967
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Protokollkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.06.1969 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Forskjellige korrespondansekurser
 • Nordhordlands fylkesskole 1920
 • Handelsskole 1921
 • Oslo elementærtekniske skole 1923-1924

Yrke

 • Arbeidet på vei og anlegg 1920-1925
 • Lagerarbeider fra 1925
 • Lagerarbeider ved Salhus veveri A/S 1927-1947
 • Lagerformann ved Salhus veveri A/S fra 1947

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Åsane Kommunestyre 1931-1933
 • Medlem Åsane Kommunestyre 1934-1937, 1937-1940
 • Varaordfører Åsane Kommunestyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1953, 1955-1959, 1959-1961
 • Ordfører Åsane Kommunestyre 1954-1955

Offentlige verv

 • Formann Trygdenemnda, Åsane fra 1945
 • Formann Husbankens avdelingsstyre i Bergen 1958-1966
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Bergen 1969-1974
 • Formann Tiltaksrådet
 • Formann Skattenemnda
 • Formann Ligningsrådet
 • Medlem Styret for Bergen og omland friluftsråd
 • Medlem Styret for Friluftsnemnda, Hordaland
 • Formann Ligningsnemnda

Tillitsverv i partier

 • Formann Åsane Arbeiderparti 1945-1955
 • Nestformann Hordaland Arbeiderparti 1950-1956
 • Formann Hordaland Arbeiderparti 1957-1966
 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre fra 1959

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Salhus turn 1930-1934
 • Formann Salhus turn 1936-1945
 • Formann Hordaland turnkrets 1939-1947
 • Stifter Salhus Tekstilarbeiderforening 1945

Andre administrative verv

 • Varaformann Styret for Bergens Arbeiderblad 1955-1962