Ørnhøi, Stein

Ørnhøi, Stein (1935-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1981-1985
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 15.11.1935 i Trondheim, Sør-Trøndelag
 • Sønn av lokomotivfører Henry Martin Ørnhøi (1896-1973) og husmor Marie Tiller (1913-2006)

Stortingsperioder

 • Representant nr 12 for Oslo, 1977 - 1981, SV.
 • Representant nr 9 for Oslo, 1981 - 1985, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Finanskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Sekretær, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1977-81

  Medlem, Protokollkomiteen av 1977, 10.11.1977 - 01.02.1979

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1979 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1977-81

  Nestformann gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Nestformann gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.1981 - 30.09.1985

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1954
 • Lærerskoleeksamen ved Levanger lærerskole 1958
 • Handelsskoleeksamen Sarpsborg 1959
 • Semesterkurs ved Manchester University 1970
 • Forsvarets høgskole, sjefskurs 1982

Yrke

 • Trikkekonduktør i Trondheim 1952-1956
 • Lærer i Oslo 1956-1957
 • Lærer i Tune 1958-1963
 • Produsent for en rekke barneprogrammer for TV 1961-1963
 • Produksjonssekretær i NRK 1963-1965
 • Programsekretær i NRK 1965-1973
 • Programsekretær i NRK 1975-1977
 • Frilans-medarbeider i NRK 1985-1992
 • Teatersjef for Teater Ibsen 1994-1995

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Pris fra Universitetet i Bergen for formidling av historisk stoff 1990

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Tvedestrand Kommunestyre 1987-1991, 1991-1994, 1995-1999
 • Medlem Tvedestrand Kommunestyre 1994-1995

Offentlige verv

 • Formann Skolerådet, Tune 1961-1963
 • Medlem Kringkastingsutvalget 1972-1974
 • Medlem Voksenopplæringsrådet 1985-1991
 • Medlem A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling 1986-1990
 • Varamedlem Rådet for Norsk fjernundervisning 1986-1990
 • Medlem Rådet for Aust-Agder Museum 1987-1995
 • Medlem Forsvarskommisjonen av 1990 1990-1992
 • Medlem Landbruksnemnda, Tvedestrand 1995-1999
 • Medlem Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) 1996-2007
 • Nestleder Landbruksnemnda, Tvedestrand 1999-2003
 • Medlem Styret for Næs jernverksmuseum 2001-2003
 • Medlem Styret for Norsk kulturminnefond fra 2007
 • Medlem Utvalg for sikkerhetspolitikk, nedrustning, og internasjonale utfordringer mot norsk sikkerhet fra 2007

Tillitsverv i partier

 • Medlem Fylkesstyret i Østfold SF 1961-1963
 • Medlem Fylkesstyret i Oslo Sosialistisk Folkeparti 1972-1973
 • Politisk nestleder Sosialistisk Folkeparti 1973-1973
 • Medlem Sosialistisk Valgforbunds hovedstyre 1973-1975
 • Formann Sosialistisk Folkeparti 1973-1975
 • Medlem Sosialistisk Folkepartis arkivstyre 1975-1975
 • Medlem Styret for Sosialistisk Opplysningsforbund 1975-1977
 • Varamedlem SVs hovedstyre 1976-1976
 • Medlem Utenriks-og sikkerhetspolitisk utvalg i SV 1977-1987
 • Medlem Prinsipprogramkomiteen 1984-1985
 • Medlem SVs hovedstyre 1985-1987
 • Medlem Tvedestrand SV 1986-1999

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Tune lærerlag 1961-1963
 • Formann Kringkastingens tjenestemannslag 1969-1970
 • Medlem Styret i Kringkastingens landsforening 1970-1973
 • Nestleder Nei til EF 1992-1993
 • Leder Nei til EU 1995-1997

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Rogalandsbanken 1987-1989
 • Medlem Representantskapet for Banque Paribas-Norge A/S 1987-1995

Litteratur

 • En rekke kronikker og artikler som bidrag til bøker, tidsskrifter og aviser
 • Ørnhøi, Stein: Vidkun Quisling: retten er satt, spillet er slutt, Cappelen Oslo 1988
 • Ørnhøi, Stein: Gutten og krigen, Pax Oslo 2000