Møller, Sunniva Hakestad

Møller, Sunniva Hakestad (1907-1995)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1965-1969
Ansiennitet:
11 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Møller, Sunniva Hakestad har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 05.01.1907 i Haugesund, Rogaland
 • Død 30.05.1995
 • Datter av gårdbruker og dykker Wilhelm J. Hakestad (1867-) og Ane Sofie (1875-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Rogaland, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 7 for Rogaland, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 5 for Rogaland, 1965 - 1969, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1958-61

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kurs i kommunalkunnskap og sosialøkonomi 1945-1946

Yrke

 • Ekspeditrise 1920-1922
 • Sylære 1923-1924
 • Arbeider ved hermetikkfabrikk 1932-1954
 • Bestyrerinne ved hermetikkfabrikk 1948-1954

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Haugesund Bystyre 1934-1937, 1937-1945, 1945-1947
 • Medlem Haugesund Formannskap 1947-1951, 1951-1955

Offentlige verv

 • Medlem Fabrikktilsynet, Haugesund 1932-1935
 • Medlem Forsorgsstyret, Haugesund 1935-1940
 • Medlem Arbeidstilsynet 1935-1945
 • Varaformann Arbeidstilsynet 1945-1949
 • Varaformann Forsorgsstyret, Haugesund 1945-1947
 • Medlem Skolestyret, Haugesund 1948-1951
 • Medlem Styret for Haugesund Husmorskole 1948-1951
 • Medlem Styret for Haugesund elektrisitetsverk 1951-1955
 • Varaformann Arbeidstilsynet 1951-1957

Tillitsverv i partier

 • Formann Rogaland arbeiderpartis kvinneutvalg 1945-1947
 • Medlem Studieutvalget i Haugesund arbeiderparti 1946-1950
 • Studieleder Haugesund arbeiderparti 1950-1957

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Lokalavdeling av Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1929-1932
 • Medlem Styret for Haugesund kvinnelige arbeiderforening 1930-1936
 • Varamedlem Sentralstyret i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1933-1935
 • Varaformann Lokalavdeling av Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1935-1945
 • Varaformann Haugesund kvinnelige arbeiderforening 1936-1938
 • Formann Haugesund kvinnelige arbeiderforening 1938-1941
 • Formann Haugesund kvinnelige arbeiderforening 1945-1947
 • Medlem Styret i Lokalavdeling av Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1945-1948

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Rogalands Avis 1945-1947