Alsaker, Svein

Alsaker, Svein (1940-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1989-1993
Ansiennitet:
10 år, 175 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 11.03.1940 i Bergen, Hordaland
 • Sønn av grosserer Selmar Alsaker (1912-1988) og kontoransatt Sigrid Doksæter (1914-2001)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 1977 - 1981, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1981 - 1985, KrF.
 • Representant nr 5 for Hordaland, 1985 - 1989, KrF.
 • Representant nr 5 for Hordaland, 1989 - 1993, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 08.06.1983-30.09.1985 for Asbjørn Haugstvedt.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 16.06.1983 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1985 - 30.09.1989
  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 23.10.1989
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 15.11.1990
  Medlem, Finanskomiteen, 23.10.1989 - 08.11.1990
  Medlem, Valgkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Justiskomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.11.1990 - 30.09.1993

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1985-89

  Medlem, Reglementskomiteen, 06.02.1986 - 17.04.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Delegat, FNs generalforsamling, 1985 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Nestleder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1989 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Bergen Handelsgymnasium 1959
 • Cand.jur., UiO 1964

Yrke

 • Dommerfullmektig ved Hammerfest Sorenskriverembete 1965-1966
 • Politifullmektig ved Vest-Finnmark Politimesterembete 1966-1968
 • Politifullmektig, politiadjutant og konstituert politiinspektør ved Bergen Politimesterembete 1968-1975
 • Undervisning i straffeprosess ved Universitetet i Bergen 1970-1974
 • Statsadvokat og leder for påtalemyndighetene i Bergen og Hordaland 1975-1981
 • Byrettsdommer ved Bergen byrett 1981-1983
 • Fylkesmann i Finnmark 1993-1998 (utnevnt 1990)
 • Fylkesmann i Hordaland 1998-2010

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1983-1987

Offentlige verv

 • Medlem Edruskapsnemnda, Hordaland 1974-1976
 • Medlem Birkeland menighetsråd 1978-1981
 • Medlem Birkeland diakoniutvalg 1978-1981
 • Formann Styret for Engen Sykehjem 1978-1980
 • Medlem Kirkeordningskomiteen 1980-1982
 • Medlem Styret for Norges Statsbaner 1982-1986
 • Medlem Nasjonalforeningen for Folkehelsas fylkesstyre, Hordaland 1983-1985
 • Varamedlem Utvalget for menneskerettigheter 1985-1989
 • Medlem Kommisjonen til å utarbeide en kontrollordning for de hemmelige tjenester 1993-1994
 • Leder Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark 1993-1998
 • Medlem Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond 1994-2000
 • Nestleder Styret for Statskog SF 1999-2005

Tillitsverv i partier

 • Formann Hammerfest Unge Høyre 1965-1966
 • Nestformann Bergen KrF 1972-1974
 • Medlem KrFs landsstyre 1974-1978, 1980-1983
 • Formann Hordaland KrF 1974-1978, 1980-1983
 • Varamedlem KrFs sentralstyre 1977-1985

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Hammerfest Idrettsforening 1965-1966
 • Nestformann Vest-Finnmark Friidrettskrets 1966-1968
 • Formann Bergen og Omland Vernelag 1972-1974
 • Medlem Sentralstyret i Norges Vernesamband 1972-1975
 • Nestformann Statsadvokatenes Forening 1978-1981
 • Medlem Hordaland fylkesstyre for Nasjonalforeningen for folkehelsen 1982-1984

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Fiskernes Bank A/S, avdeling Bergen 1978-1984
 • Formann Kontrollkomiteen i Bokreditt A/S, Bergen 1980-1984
 • Medlem Representantskapet for Dagen A/S 1982-1986
 • Medlem Styret for Kreditkassen, avdeling Hordaland 1988-1991
 • Medlem Distriktsrådet for Fokus Bank 2000-2001
 • Leder Styret i Hammerfest Næring & Energi 2003-2005