Andresen, Sverre Oddvar

Andresen, Sverre Oddvar (1924-1994)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 1965-1969
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Andresen, Sverre Oddvar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 11.03.1924 i Kristiania, Oslo
 • Død 12.12.1994
 • Sønn av vognmann Ivar Magnus Andresen og hjemmeværende Gunda Kristine Kristiansen (1894-1927)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Buskerud, 1965 - 1969, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Teknisk aftenskole
 • Ettårig kurs i bokføring og kalkulasjon
 • Diverse kurs
 • Oslo fag- og forskole for metallarbeidere 1937-1938

Lærlingepraksis

 • Gikk i lære hos Knut Graah i Oslo fra 1938

Yrke

 • Plate og sveisearbeider ved Høka jernbanevognfabrikk 1940-1950
 • Reparatør og dreier ved A/S Hofsfos papirfabrikker 1950-1962
 • Reparatør og dreier ved ved A/S Follum Fabrikker 1963-1965

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommunenes Sentralforbunds hederstegn 1984 (for lang politisk tjeneste i Hole kommune og Ringerike kommune)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Ringerike Kommunestyre 1963-1965
 • Medlem Hole Formannskap 1977-1979, 1979-1983
 • Medlem Hole Kommunestyre 1987-1991

Offentlige verv

 • Medlem Forsorgstyret, Norderhov 1954-1962
 • Formann Forsorgstyret, Norderhov 1962-1963
 • Formann Forsorgstyret, Ringerike 1964
 • Varamedlem Bransjerådet for treforedlingsindustrien 1964-1967
 • Formann Sosialstyret, Ringerike 1965-1967
 • Formann Sosialstyret, Hole 1977-1983
 • Medlem Ligningsnemnda, Hole fra 1977

Tillitsverv i partier

 • Formann Hole Arbeiderparti 1974-1977
 • Sekretær Hole Arbeiderparti 1977-1977

Tillitsverv i organisasjoner

 • Klubbtillitsmann Høka jernbanevognfabrikk 1941-1950
 • Avdelingsformann Avdeling 53, Hofsfoss, av Norsk Papirindustriarbeiderforbund 1951-1953
 • Avdelingskasserer Avdeling 53, Hofsfoss, av Norsk Papirindustriarbeiderforbund 1957-1962
 • Avdelingskasserer Avdeling 54, Follum Bruk, 1963-1965
 • Medlem Landsstyret i Norsk Papirindustriarbeiderforbund 1963-1967
 • Hovedkasserer Norsk Papirindustriarbeiderforbund 1970-1989

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Ringerike Sparebank 1964-1970
 • Medlem Representantskapet for Landsbanken A/S fra 1978
 • Medlem Forstanderskapet ved Hole Sparebank 1979-1982