Andresen, Sverre Oddvar

Andresen, Sverre Oddvar (1924-1994)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 1965-1969
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Andresen, Sverre Oddvar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter