Halvorsrud, Svenn

Halvorsrud, Svenn (1897-1989)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1954-1957

Gå til bildegalleri

Halvorsrud, Svenn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter