Falck, Sven Trygve

Falck, Sven Trygve (1943-2019)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1981-1985
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Falck, Sven Trygve har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 09.03.1943 i Tønsberg, Vestfold
 • Død 27.08.2019
 • Sønn av bokhandler Trygve Falck (1905-1974) og husmor Inger Erikson (1909-1995)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Telemark, 1981 - 1985, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • St. Barbara High School 1960
 • Student 1962
 • Sivilingeniør, kjemiavdelingen NTH 1967
 • Diverse kurs 1968-1980

Yrke

 • Driftsingeniør ved Dow Chemical Co., Texas 1967-1970
 • Projektingeniør ved Dow Chemical Co., Vest-Tyskland 1970-1971
 • Miljøverningeniør Norsk Hydro A/S 1971-1975
 • Driftsingeniør Norsk Hydro, Rafnes 1975-1976
 • Overingeniør Norsk Hydro, Porsgrunn 1976-1981
 • Leder i konsulentfirmaet Scanenco 1985-1990
 • Direktør i Grenland Industriutvikling AS 1990-1994
 • Daglig leder Hydro Agri Menstad 1994-1997
 • Spesialrådgiver Algea AS 1997-2001
 • Teknisk gruppeleder, Hydro Agri Europe 1997-2001
 • Daglig leder, Scanenco fra 2001

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Porsgrunn Bystyre 1975-1977
 • Medlem Porsgrunn Bystyre 1977-1979

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Telemark 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Teknisk utvalg, Porsgrunn 1975-1979
 • Varaformann Fylkesskolestyret, Telemark 1979-1983
 • Varamedlem Statens Naturvernråd 1986-1990

Tillitsverv i partier

 • Viseformann Porsgrunn Høyre 1978-1980
 • Medlem Styret for Telemark Høyre 1980-1985

Tillitsverv i organisasjoner

 • Redaktør "Under Dusken", organ for studentersamfunnet i Trondheim 1964
 • Formann Skiensfjordens avdeling av Norges ingeniørforening (nå Norske sivilingeniørers forening) 1977-1978

Andre administrative verv

 • Varamedlem Representantskapet for Den Norske Industribank A/S 1986-1990
 • Medlem Representantskapet for Manufacturers Hanover Norge A/S 1986-1990
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Norsk Jernverk A/S 1987-1989
 • Medlem Styret for Norsk Jern Holding AS 1990-1993
 • Medlem Representantskapet for Den Norske Industribank 1990-1993