Flaaten, Sveinung O.

Flaaten, Sveinung O. (1898-1962)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1961-1965
Ansiennitet:
0 år, 253 dager

Gå til bildegalleri

Flaaten, Sveinung O. har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 25.01.1898 i Hitterdal, Telemark
 • Død 11.06.1962
 • Sønn av gårdbruker Olav Sveinungson Flaathen og Ingebjørg Rekaa

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Telemark, 1961 - 1965, H.

Vararepresentasjoner

 • Fra 11.06.1962, Didrik Cappelen møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 13.10.1961 - 10.06.1962

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1918
 • Lærerskole 1923

Yrke

 • Innehaver av Lisleherad Sagbruk
 • Lærer ved Notodden kommunale høyere almenskole 1923-1929
 • Gårdbruker på slektsgården Flaaten i Lisleherad 1929-1962

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Heddal Kommunestyre 1959-1960
 • Ordfører Heddal Kommunestyre 1960-1961

Offentlige verv

 • Skjønns- og takstmann Erstatningsskjønn for vassdragsreguleringer og kraftoverføringer, bl.a. hovedlinjen Grønvollfoss-Flesaker 1949
 • Medlem Ligningsnemnda, Heddal

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Direksjonen i Skiensvassdragets fellesfløtningsforening 1932-1962
 • Formann Lisleherad skogeierlag 1937-1941
 • Ordfører Representantskapet i Telemark tømmersalgslag 1939-1942
 • Medlem Representantskapet i Østlandets skurlastmåling 1945-1951
 • Medlem Styret for Telemark tømmersalgslag 1945-1951
 • Medlem Representantskapet i Telemark tømmermåling 1951-1957
 • Medlem Styret i Norges Skogeierforbund 1951-1957
 • Formann Styret for Telemark tømmersalgslag 1951-1957
 • Medlem Styret i Østlandets skurlastmåling 1951-1954
 • Formann Organisasjonskomiteen av 1952 1952
 • Varaformann Styret i Østlandets skurlastmåling 1954-1962
 • Formann Lisleherad skogeierlag 1958-1961

Litteratur

 • Flaaten, Sveinung O.: Lisleherad Skogeierlag 1900-1960
 • Flaaten, Sveinung O.: Norske Gardsbruk 1955. Om Heddal herred
 • Flaaten, Sveinung O.: Fløtning i Telemark i 300 år