Flaaten, Sveinung O.

Flaaten, Sveinung O. (1898-1962)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1961-1965
Ansiennitet:
0 år, 254 dager

Gå til bildegalleri

Flaaten, Sveinung O. har avgått ved døden.

Finn informasjon etter