Krogh, Sverre

Krogh, Sverre (1921-2006)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 58 dager

Gå til bildegalleri

Krogh, Sverre har avgått ved døden.

Finn informasjon etter