Løberg, Sverre Offenberg

Løberg, Sverre Offenberg (1905-1976)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1965-1969
Ansiennitet:
23 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Løberg, Sverre Offenberg har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 04.04.1905 i Skien, Telemark
 • Død 30.07.1976
 • Sønn av havnearbeider Jacob Offenberg Løberg (1875-1925) og Martha Johnsen (1870-1954)

Stortingsperioder

 • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Telemark og Aust-Agder fylker (Arendal, Brevik, Grimstad, Kragerø, Notodden, Porsgrunn, Risør, Skien), 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Telemark og Aust-Agder fylker (Arendal, Brevik, Grimstad, Kragerø, Notodden, Porsgrunn, Risør, Skien), 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 2 for Telemark, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 2 for Telemark, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 1 for Telemark, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 1 for Telemark, 1965 - 1969, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950
  Nestformann, Helsekomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Sosialkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Sosialkomiteen, 22.01.1954 - 29.05.1956
  Nestformann, Sosialkomiteen, 29.05.1956 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 30.09.1961
  Nestformann, Sosialkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 30.09.1965
  Nestformann, Sosialkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Sosialkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1958-61

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1961 - 30.09.1965
  Innpisker, Arbeiderpartiet, 01.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1965 - 30.09.1969
  Vara innpisker, Arbeiderpartiet, 01.10.1965 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole
 • En rekke kurs

Lærlingepraksis

 • Typograflære i Skiensfjordens Presse 1920

Yrke

 • Arbeidet i Skiensfjordens Presse som typograf til 1940

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Arrestert august 1940, krigsfangenskap i Norge 1940-1942
 • Krigsfangenskap i Tyskland 1942-1945
 • Deltok i oppsøkingen av norske fanger i Tyskland 1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kong Christian X Frihetsmedalje 1946
 • Norges Røde Kors hederstegn 1965
 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1970

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Skien Bystyre 1925-1928
 • Medlem Skien Bystyre 1934-1937
 • Varamedlem Skien Bystyre 1937-1940, 1945-1947

Offentlige verv

 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Skien 1956-1976
 • Formann Samordningsrådet for krigens ofre fra 1956
 • Medlem Styret for Norsk Medisinaldepot 1959-1976
 • Medlem Ankenemnda for krigspensjonering 1962-1965
 • Medlem Representantskapet for Hærens bedrifter
 • Medlem Styret for Raufoss Ammunisjonsfabrikk

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Skien Arbeiderparti 1932-1937, 1939-1940
 • Varaformann Styret for Telemark Arbeiderparti 1937-1938
 • Sekretær Skien Arbeiderparti 1940-1940, 1945-1946

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i NSU 1921-1927
 • Medlem Styret i Arbeidernes Avholdslag 1933-1940

Litteratur

 • Løberg, Sverre Offenberg: Det jeg husker best, Oslo 1966