Mauritzen, Sverre

Mauritzen, Sverre (1943-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1989-1993
Ansiennitet:
11 år, 337 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.10.1943 i Stavanger, Rogaland
 • Sønn av fabrikkeier Svend Mauritzen (1905-1978) og husmor Hildur Hellstrøm (1908-2003)

Stortingsperioder

 • Representant nr 1 for Rogaland, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 1 for Rogaland, 1985 - 1989, H.
 • Representant nr 12 for Rogaland, 1989 - 1993, H.

Vararepresentasjoner

 • Uttreden 01.09.1993-30.09.1993, Olaf Aurdal møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 31.08.1993
  Nestleder, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1989 - 31.08.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Personlig varamedlem, Den norske parlamentarikerdelegasjon til EFTA, 16.12.1985 - 30.09.1989
  Delegat, FNs generalforsamling, 1986 -

  1989-93

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 01.09.1993
  Varamedlem, Den norske parlamentarikerdelegasjon til EFTA, 24.11.1989 - 31.08.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realartium ved St.Svithun Gymnas, Stavanger 1962
 • Privatist ved Stavanger Handelsgymnas 1963
 • Siviløkonom NHH 1967

Yrke

 • Seksjonssjef i Rieber & Søn Plastic-Industri A/S, Bergen 1967-1971
 • Disponent i S. Mauritzens Sønner A/S, Stavanger 1971-1984
 • Foreleser og sensor i markedsøkonomiske fag ved Rogaland distriktshøyskole 1971-1977
 • Hotelleier Hotel Mundal, Fjærland 1992-2008
 • Ambassaderåd, spesialutsending for kommunale og regionale spørsmål ved Norges delegasjon til EU, Brüssel 1993-1996
 • Generalsekretær, Nordsjøsekretariatet, Stavanger 1996-1997
 • Sekretariatsleder, Samarbeidsrådet for Vest- og Sørlandet (SAVOS), Stavanger 1997-2003
 • Spesialrådgiver for internasjonale saker, Vestlandsrådet, Stavanger 2004-2007
 • Pensjonist fra 2007

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Stavanger Bystyre 1971-1975
 • Medlem Stavanger Formannskap 1975-1979, 1979-1983

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Rogaland 1979-1983
 • Varamedlem Fylkesutvalg, Rogaland 2011-2015
 • Medlem Fylkesting, Rogaland 2011-2015
 • Varamedlem Fylkesting, Rogaland 2015-2019

Offentlige verv

 • Formann Administrasjonsutvalget, Stavanger 1976-1981
 • Medlem Styret for Elev- og Studentsamskipnaden i Rogaland 1976-1982
 • Medlem Styret for Maudal kraftverk 1976-1981
 • Medlem Lysverksdireksjonen, Stavanger 1976-1981
 • Medlem Representantskapet for Lyse kraftverk 1976-1981
 • Medlem Styret for Stavanger Boligbyggelag 1976-1981
 • Medlem Bygningsrådet, Stavanger 1980-1981
 • Medlem Elkraftutvalget, Rogaland 1980-1981
 • Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1990-1992
 • Medlem Steering Committee Interreg North Sea Programme 1997-2007
 • Varamedlem Styret for Rogaland Kunstmuseum 1999-2004
 • Medlem Kontaktgruppen for Europapolitisk Forum 2002-2007
 • Medlem Eldrerådet, Rogaland 2011-2015
 • Medlem Regional- og kulturutvalget, Rogaland 2011-2015

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Stavanger Unge Høyre 1958-1961
 • Medlem Stavanger Høyres hovedstyre 1973-1993
 • Medlem Rogaland Høyres fylkesstyre 1973-1993, 2010-2019
 • Formann Stavanger Høyre 1973-1975
 • Viseformann Rogaland Høyre 1976-1977
 • Medlem Høyres sentralstyre 1977-1981, 1984-1992, 2015-2019
 • Formann Rogaland Høyre 1977-1981
 • Medlem Høyres kommunalutvalg 1981-1984, 2013-2018
 • Formann Høyres kommunalutvalg 1984-1992
 • Medlem Høyres miljøpolitiske utvalg 1988-1989
 • Leder Rogaland Senior Høyre 2010-2015
 • Medlem Høyres europautvalg 2013-2019
 • Styremedlem European Seniors' Union 2013-2019
 • 2. nestleder Senior Høyres Landsforbund 2013-2015
 • Leder Senior Høyres Landsforbund 2015-2019

Andre administrative verv

 • Medlem Hovedstyret i Rogalandsbanken A/S 1977-1981
 • Medlem Styret for Gann-Graveren A/S, Sandnes 1978-1990
 • Medlem Representantskapet for KNA-hotellet, Stavanger 1980-1990
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Det Stavangerske Dampskipsselskab, Stavanger 1980-1993
 • Formann Hovedstyret i Rogalandsbanken A/S 1981-1986
 • Medlem Hovedstyret i Rogalandsbanken A/S 1986-1991
 • Varamedlem Styret for Ellen og Axel Lunds stiftelse (Sola Strandhotell) 1996-2012
 • Medlem Styret for Asplan-Viak Stavanger 1998-2005
 • Formann Styret for Hotel Mundal A/S 2006-2008
 • Medlem Styret for Ellen og Axel Lunds stiftelse (Sola Strandhotell) 2012-2018

Litteratur

 • Mauritzen, Sverre: NIBR - rapport 2010:22: Interreg - erfaringer og utfordringer
 • Mauritzen, Sverre m.fl.: IRIS - rapport 2011/067: Interregs betydning for norsk regionalt utviklingsarbeid
 • Mauritzen, Sverre: Artikler i "Stavangeren" nr. 2, 2020 og nr. 2, 2021 (lokalhistoriske tema)