Moen, Sverre

Moen, Sverre (1921-1987)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1973-1977
Ansiennitet:
2 år, 92 dager

Gå til bildegalleri

Moen, Sverre har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 09.05.1921 i Fræna, Møre og Romsdal
 • Død 31.07.1987
 • Sønn av gårdbruker Albert Moen (1883-1957) og husmor Anna Pauline Rødal (1887-1970)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1969 - 1973, KrF. (01.10.1969 - 14.09.1973)
 • Representant nr 1 for Møre og Romsdal, 1969 - 1973, KrF. (14.09.1973 - 30.09.1973)
 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1973 - 1977, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Rykket opp som representant 14.09.1973 etter Arne Sæters død.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskole 1941
 • Landbruksskole 1942
 • Statens Småbrukslærerskole med forberedelseskurs 1948-1950

Yrke

 • Jordstyresekretær i Fræna 1943-1947
 • Herredsagronom på Hitra og i Fræna 1951-1954
 • Konsulent i Selskapet Ny Jord 1954-1974
 • Konsulent i Utbyggingsavdelinga i Møre og Romsdal 1974-1977
 • Direktør i Nordmøre og Romsdal Felleskjøp 1977-1987

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i sølv 1986

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Fræna Kommunestyre 1955-1959
 • Ordfører Fræna Kommunestyre 1963-1967, 1967-1971, 1971-1973
 • Medlem Fræna Formannskap 1973-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1963-1967
 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1967-1971
 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1971-1975
 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1975-1979

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Fræna 1953-1963
 • Medlem Samferdselsnemnda, Møre og Romsdal 1968-1975
 • Medlem Lagretten 1969-1975
 • Formann Fylkesplanutvalget, Møre og Romsdal 1974-1975
 • Medlem Styret i Statens Kornforretning 1974-1976
 • Formann Styret for Fræna sjukeheim 1976-1979
 • Medlem Fagstyret for fylkeslandbruksskolen på Gjermundnes fra 1976
 • Medlem Fylkesskolestyret, Møre og Romsdal 1976-1979
 • Medlem og formann flere kommunale byggenemnder
 • Medlem og formann flere fylkeskommunale byggenemnder

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Fræna Kristelig Folkeparti 1976-1979

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Sylteosen Misjonssambandslag 1956-1975
 • Medlem Styret i Sunnmøre og Romsdal krins av Misjonssambandet 1966-1968
 • Formann Møre og Romsdal lag for handicappede 1973-1978
 • Medlem Styret for Norske Felleskjøp fra 1977

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Bergmoprodukter fra 1969
 • Medlem Styret for Romsdal Sparebank 1971-1983
 • Medlem Styret for I/S Møre og Romsdal Kornsilo fra 1980