Morgenlien, Svein Gunnar

Morgenlien, Svein Gunnar (1922-2016)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1977-1981
Ansiennitet:
6 år, 351 dager

Gå til bildegalleri

Morgenlien, Svein Gunnar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 13.05.1922 i Aurskog, Akershus
 • Død 22.09.2016
 • Sønn av småbruker og sagmester Johan Morgenlien (1878-1948) og husmor Ovidia Davidsen (1882-1970)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 6 for Akershus, 1961 - 1965, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Akershus, 1969 - 1973, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Akershus, 1973 - 1977, A. (01.10.1973 - 22.02.1975)
 • Representant nr 2 for Akershus, 1973 - 1977, A. (22.02.1975 - 30.09.1977)
 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1977 - 1981, A.

Vararepresentasjoner

 • Rykket opp som representant 22.02.1975 etter Tønnes Madsson Andenæs’ død.
 • Møtte fast som representant 01.10.1977-03.10.1980 for Inger Louise Valle.
 • Møtte fast som representant 03.10.1980-30.09.1981 for Helen Marie Bøsterud.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 22.02.1975 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Landbrukskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Korrespondansekurs og diverse faglige kurs (i løpet av tidsrommet 1943-1955)

Yrke

 • Skogsarbeider og sagmester i Aurskog-Høland 1937-1959
 • Skogbestyrer 1959-1962

Verv

Offentlige verv

 • Varamedlem Statens Skogforsøkskommisjon 1962-1966
 • Medlem Fylkesskogrådet, Oslo og Akershus 1966-1981
 • Medlem Budsjettnemnda for jordbruket 1972-1974
 • Medlem Fylkeslandbruksstyret i Akershus 1981-1987
 • Medlem Styret for Arbeidstilsynet 1981-1988
 • Medlem Skogrådet
 • Medlem Overligningsnemnda
 • Medlem Viltnemnda
 • Medlem Ligningsnemnda
 • Formann en rekke kommunale nemnder (i 50- og 60-åra)

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Aurskog (senere Aurskog-Høland) Arbeiderparti 1955-1972
 • Medlem Styret for Akershus Arbeiderparti 1968-1973

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Aurskog østre skog- og landarbeiderforening 1948-1962
 • Formann Aurskog østre skog- og landarbeiderforening 1951-1962
 • Medlem Styret i Østre Romerike faglige samorganisasjon 1955-1962
 • Medlem Landsstyret for Norsk skog- og landarbeiderforbund 1956-1960
 • Formann Østre Romerike faglige samorganisasjon 1958-1962
 • Sekretær Norsk skog- og landarbeiderforbund 1962-1965
 • Medlem LOs representantskap 1965-1977
 • Hovedkasserer Norsk skog- og landarbeiderforbund 1965-1979
 • Formann Norsk skog- og landarbeiderforbund 1979-1987
 • Medlem LOs sekretariat 1979-1987
 • Medlem Nordisk sekretariat for landbruk gartneri 1979-1987
 • Medlem Nordisk bygnings- og trearbeiderfederasjon 1979-1987

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Aurskog Sparebank 1972-1976