Nielsen, Sven

Nielsen, Sven (1883-1958)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Kjøpstedene i Vest-Agder og Rogaland fylker (Flekkefjord, Haugesund, Kristiansand, Mandal, Stavanger) 1950-1953
Ansiennitet:
20 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Nielsen, Sven har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 18.03.1883 i Stavanger, Rogaland
 • Død 21.01.1958
 • Sønn av skipsfører Sven Nielsen (1852-1923) og Ingeborg Oftedahl (1853-1921)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Kjøpstedene i Vest-Agder og Rogaland fylker (Flekkefjord, Haugesund, Kristiansand, Mandal, Stavanger), 1934 - 1936, H.
 • Representant nr 3 for Kjøpstedene i Vest-Agder og Rogaland fylker (Flekkefjord, Haugesund, Kristiansand, Mandal, Stavanger), 1937 - 1945, H.
 • Representant nr 4 for Kjøpstedene i Vest-Agder og Rogaland fylker (Flekkefjord, Haugesund, Kristiansand, Mandal, Stavanger), 1945 - 1949, H.
 • Representant nr 4 for Kjøpstedene i Vest-Agder og Rogaland fylker (Flekkefjord, Haugesund, Kristiansand, Mandal, Stavanger), 1950 - 1953, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Formann, Militærkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Medlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 10.04.1948 - 10.01.1950

Medlemskap i delegasjoner

 • 1945-49

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Nestformann, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1950 - 10.01.1954
  Delegat, FNs generalforsamling, 1953 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Medlem gruppestyret, Høyre, 04.12.1945 - 10.01.1950

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Helsedepartementet, 09.03.1945 - 25.06.1945

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Krigsskolen
 • Student 1902
 • Cand.philos. 1903

Yrke

 • Offiser 1906
 • Reiste til USA, tegner ved jernbanekontor Chicago, Milwaukee & St. Paul Railway Co. 1907-1908
 • Lærer ved underoffisersskole i Harstad 1908-1910
 • Kaptein og kompanisjef ved 6. divisjon, Narvik og Harstad 1911
 • Overlærer ved Narvik kommunale høyere almenskole 1913-1916
 • Ansatt i forsikringsforretning Oslo 1916
 • Landmåler ved Norges geografiske oppmåling 1916
 • Administrerende direktør i forsikringsselskapet Kysten A/S, Harstad 1917-1925
 • Administrerende direktør i Stavanger Sjøforsikringsselskap A/S 1925-1947
 • Major ved Rogaland inf.reg. nr. 8 1934-1940
 • Administrativ leder av Riksrevisjonen i London 1941-1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltakermedaljen
 • Ridder av 1. klasse av Finlands Hvite Rose 1926
 • Storkors av Islands Falks orden 1949
 • Kommandør av St. Olavs Orden 1953

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Harstad Bystyre 1919-1922
 • Ordfører Harstad Bystyre 1922-1925
 • Medlem Stavanger Formannskap 1931-1934
 • Medlem Stavanger Bystyre 1934-1937, 1937-1940, 1945-1947

Offentlige verv

 • Formann Stavanger lysverksdireksjon 1932-1937
 • Medlem Forsvarskommisjonen av 1946 fra 1946
 • Medlem Hovedstyret, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen fra 1948
 • Medlem Skolestyret, Harstad
 • Formann Ingeniørutvalget, Stavanger

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Hermetikkfabrikkenes brislingssentral
 • Varaformann Hermetikkfabrikantenes sildesentral

Andre administrative verv

 • Medlem Administrasjonsstyret i Senjens sparebank, Harstad 1923-1925
 • Medlem Kontrollkomiteen i Stavanger Privatbank 1929-1930
 • Medlem Representantskapet for Stavanger Sparebank fra 1930
 • Medlem Styret for Store Norske Spitsbergen Kulkompani
 • Medlem Styret for Pallas norsk forsikringsselskap A/S
 • Medlem Styret for Stavanger forsikringsselskap A/S
 • Medlem Styret for Forsikringsselskapet Nystun A/S