Oftedal, Sven

Oftedal, Sven (1905-1948)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Kjøpstedene i Vest-Agder og Rogaland fylker (Flekkefjord, Haugesund, Kristiansand, Mandal, Stavanger) 1945-1949
Ansiennitet:
2 år, 203 dager

Gå til bildegalleri

Oftedal, Sven har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 03.06.1905 i Stavanger, Rogaland
 • Død 23.06.1948
 • Sønn av redaktør og statsråd Lars Oftedal (1877-1932) og Alice Stephansen (1877-1938)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Kjøpstedene i Vest-Agder og Rogaland fylker (Flekkefjord, Haugesund, Kristiansand, Mandal, Stavanger), 1945 - 1949, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 04.12.1945-23.06.1948, Egil Johan Marius Eriksen møtte som representant.
 • Fra 23.06.1948, Egil Johan Marius Eriksen møter som representant.

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Sosialdepartementet, 25.06.1945 - 05.11.1945
  Statsråd, Sosialdepartementet, 05.11.1945 - 23.06.1948

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1923
 • Cand.med. 1930

Yrke

 • Sykehustjeneste ved Dedichens asyl 1929-1930
 • Sykehustjeneste ved Oslo sanitetsforenings reumatiske sykehus 1930-1933
 • Sykehustjeneste ved Stavanger sykehus 1931-1932
 • Sykehustjeneste ved Røde Kors Sanatorium, Sand i Ryfylke 1932
 • Praktiserende lege i Stavanger 1933-1941

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • I tysk fangenskap i Norge og Tyskland 1941-1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stavanger Bystyre 1934-1937, 1937-1940

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Stavanger 1935-1937
 • Medlem Tilsynskomiteen for Folkebadene, Stavanger 1935-1937
 • Medlem Edruelighetsnemnda, Stavanger 1935-1937
 • Medlem Styret for F.A. Natland og hustrus legat 1938-1940
 • Sekretær Edruelighetsnemnda, Stavanger 1938-1940
 • Formann Tilsynskomiteen for Folkebadene, Stavanger 1938-1940
 • Medlem Tilsynsnemnda for Dale Sykehus

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Stavanger avdeling av Norsk folkehjelp
 • Formann Stavanger Spania-komité
 • Formann Rogaland krets av Norges badeforbund

Litteratur

 • Gerhardsen, Einar, Erik Brofoss og Sven Oftedal: Gjenreising, priser og levestandard, 1946
 • Oftedal, Sven: Til norsk ungdom. Et minneskrift, Oslo 1949