Reiten, Sverre

Reiten, Sverre (1891-1965)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1958-1961
Ansiennitet:
4 år, 94 dager

Gå til bildegalleri

Reiten, Sverre har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.12.1891 i Grytten, Møre og Romsdal
 • Død 12.07.1965
 • Sønn av rektor Ole Reiten (1846-) og Ane Bakke (1861-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Møre og Romsdal, 1945 - 1949, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1954 - 1957, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1958 - 1961, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Helsekomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Hagebruks- og tegnekurs
 • Volda lærerskole 1916
 • Student 1919

Yrke

 • Lærer ved Nordmøre ungdomsskole 1919-1942
 • Eier av gård i Øre 1925-1958
 • Styrer ved Nordmøre ungdomsskole 1942-1945
 • Styrer ved Nordmøre ungdomsskole 1949-1961

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Øre Formannskap 1928-1931, 1937-1940
 • Ordfører Øre Kommunestyre 1945-1945, 1951-1955, 1955-1957
 • Varaordfører Øre Kommunestyre 1945-1946

Fylkespolitisk aktivitet

 • Fylkesordfører Fylkesting, Møre og Romsdal 1951-1955
 • Fylkesordfører Fylkesting, Møre og Romsdal 1955-1957

Offentlige verv

 • Medlem Øre menighetsråd 1938-1945
 • Formann Kommunikasjonsnemnda, Øre 1945-1947
 • Medlem Styret for Fylkessjukehuset, Kristiansund 1956-1961

Tillitsverv i partier

 • Var med og stiftet Møre og Romsdal KrF 1946-1946
 • Formann Øre KrF 1948-1957

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Nordmøre krets av Det norske lutherske Kinamisjonsforbund 1932-1946
 • Medlem Styret i Norges ungdomsskulelærerlag 1934-1938
 • Varamann Styret for Stortingets avholdslag 1945-1949