Rostoft, Sverre Walter

Rostoft, Sverre Walter (1912-2001)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 1965-1969
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Rostoft, Sverre Walter har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 12.12.1912 i Glemmen, Østfold
 • Død 26.04.2001
 • Sønn av skipskaptein Georg Walter Andersen (1887-1952) og husmor Marta Walgjerta Hansen

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Vest-Agder, 1954 - 1957, H.
 • Representant nr 3 for Vest-Agder, 1965 - 1969, H.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 12.10.1965-30.09.1969, Kolbjørn Stordrange møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1954-57

  Midlertidig sekretær, Odelstinget, 19.05.1954 - 31.05.1954

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1954-57

  Medlem gruppestyret, Høyre, 11.01.1954 - 10.01.1958

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Industridepartementet, 12.10.1965 - 17.03.1971

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskole 1930
 • Student 1935
 • Studerte filologi 1935-1937
 • Cand.jur. 1947

Yrke

 • Sekretær ved Nylands verksted, Oslo 1937-1944
 • Kontorsjef ved Kristiansands mek verksted A/S 1944-1945
 • Administrerende direktør ved Kristiansands mek. verksted A/S 1945-1979
 • Disponent ved Aluminiumsbåter A/S, Kristiansand fra 1946

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1965
 • Kommandør av Dannebrogsorden 1973
 • Das grosse Verdienskreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutchland 1987

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oddernes Herredsstyre 1951-1955

Offentlige verv

 • Medlem Bransjerådet for skipsbyggingsindustrien 1950-1967
 • Medlem Havnestyret, Kristiansand fra 1952
 • Medlem Generalplanrådet for Kristiansand og Oddernes fra 1952
 • Leder Styret for Vest-Agder Elektrisitetsverk fra 1954
 • Medlem Styret for Vest-Agder Elektrisitetsverk fra 1954
 • Medlem Styret for Tiltaksrådet 1958-1962
 • Medlem Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd 1963-1965
 • Medlem Rådet for Statens Teknologiske Institutt Sørlandet fra 1982
 • Formann Rådet for Agder Distriktshøgskole fra 1982
 • Medlem Styret for Kristiansand elektrisitetsverk
 • Medlem Distriktsrådet for Heimevernet for Agderfylkene
 • Leder Landsdelskomiteen for Agder og Rogaland til 1965
 • Formann Styret for Norsk samband for FN, Sørlandsavdelingen

Tillitsverv i partier

 • Medlem Høyres sentralstyre 1954-1970

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Hovedstyret i Mekaniske verksteders landsforening 1949-1952
 • President Kristiansand Rotaryklubb 1949-1950
 • Medlem Styret i Skipsbyggerienes landsforening fra 1953
 • Medlem Hovedstyret i Mekaniske verksteders landsforening fra 1954
 • Medlem Hovedstyret i Norges industriforbund 1957-1960
 • President Norges industriforbund 1962-1965
 • Medlem Hovedstyret i Norges industriforbund fra 1965
 • Rotaryguvernør Rotary 1971-1972
 • Medlem Styret i Norsk Kirkeakademi

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Aluminiumsbåter A/S fra 1946 til ca.1965
 • Medlem Styret for Kristiansand Jernstøperi A/S fra 1947 til ca.1965
 • Formann Styret for Alboats A/S, Helsingør fra 1952
 • Medlem Styret for Forsikringsselskapet Norrøna 1953-1972
 • Medlem Styret for Morgenbladet A/S 1954
 • Varamedlem Representantskapet for Den norske Creditbank, Oslo 1956-1962
 • Medlem Representantskapet for Forsikringsselskapet Viking fra 1959
 • Medlem Styret for Hunsfos fabrikker 1961-1971
 • Medlem Representantskapet for Den norske Creditbank, Oslo 1963-1965
 • Formann Styret for Oil Industry Services 1971-1985
 • Ordfører Representantskapet for Hunsfos fabrikker 1971-1972
 • Medlem Styret for Norske Shell A/S 1972-1982
 • Formann Styret for Den norske Creditbank, avdeling Kristiansand 1972-1982
 • Ordfører Bedriftsforsamlingen i Hunsfos fabrikker fra 1973
 • Viseordfører Representantskapet for A/S Sagapart 1973-1979
 • Medlem Styret for Norske Siemens A/S fra 1977
 • Formann Styret for Saxlund A/S, Risør
 • Medlem Styret for Strømmen Staal A/S
 • Formann Styret for Norske folk, senere Uni Forsikring
 • Formann Styret for Siemens Norge
 • Formann Styret for A/S Christiansands bryggeri
 • Medlem Representantskapet for Hypotekforeningen for næringslivet
 • Formann Styret for Soltan, Tyskland databedrift

Litteratur

 • Rostoft, Sverre Walter: Samarbeidet mellom statene og næringslivet, Bergen 1963