Stray, Svenn Thorkild

Stray, Svenn Thorkild (1922-2012)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Østfold 1981-1985
Ansiennitet:
27 år, 263 dager

Gå til bildegalleri

Stray, Svenn Thorkild har avgått ved døden.

Finn informasjon etter