Sundsbø, Svein

Sundsbø, Svein (1943-)

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 03.07.1943 i Lindås, Hordaland
 • Sønn av gårdbruker Birger Sundsbø (1914-2008) og gårdbruker/husmor Marta Morthen (1917-2011)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Personlig sekretær, Landbruksdepartementet, 23.05.1973 - 16.10.1973
  Personlig rådgiver, Samferdselsdepartementet, 1984 - 1985
  Statsråd, Landbruksdepartementet, 04.10.1985 - 09.05.1986
  Politisk rådgiver, Olje- og energidepartementet, 08.02.2013 - 16.10.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Eksamen Akershus landbruksskole 1964
 • Norges landbrukshøgskole 1969

Yrke

 • Vit.ass./stipendiat ved Institutt for landbruksøkonomi 1969-1974
 • Forsker ved Institutt for landbruksøkonomi 1974-1976
 • Direktør i Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd 1986-1988
 • Administrerende direktør i Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd 1988-1992
 • Administrerende direktør Norges Forskningsråd 1992-1994
 • Direktør Elkem A/S 1995-2005
 • Direktør Norsk Industri fra 2006

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Frogn Kommunestyre 1975-1979
 • Varaordfører Frogn Kommunestyre 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1973-1976
 • Formann Kulturstyret, Frogn 1975-1983
 • Formann Oslofjordens Friluftsråd 1987-1993
 • Nestleder Statens næringsmiddeltilsyns råd 1988-1991

Tillitsverv i partier

 • Formann Senterungdommens Landsforbund 1970-1972
 • Generalsekretær Sp 1976-1984

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Studentersamfunnet i Ås 1968
 • Medlem Styret for NAVO 1993-1994
 • Leder Friluftsrådenes Landsforbund fra 1998
 • Ordfører landsmøtet Det norske Skogselskap 2002-2003
 • Medlem Representantskapet i Det kgl. Selskap for Norges Vel

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet i DnB 1994-1996
 • Medlem Styret for Det norske Luftfartsselskap A/S 1995-1997
 • Medlem Representantskapet i SAS fra 1997
 • Leder Styret for Norsk Teknisk Museum 1999-2006
 • Medlem Styret for Synnøve Finden ASA 2006-2007
 • Leder Styret for Synnøve Finden ASA fra 2007