Støstad, Sverre Kornelius Eilertsen

Støstad, Sverre Kornelius Eilertsen (1887-1959)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker (Levanger, Trondheim) 1945-1949
Ansiennitet:
28 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Støstad, Sverre Kornelius Eilertsen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 13.05.1887 i Stod, Nord-Trøndelag
 • Død 07.12.1959
 • Sønn av husmann Eilert Christoffersen Støstad (1851-1936) og Ingeborg Anna Øksnes (1859-1898)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker (Levanger, Trondheim), 1922 - 1924, A.
 • Representant nr 3 for Kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker (Levanger, Trondheim), 1925 - 1927, NKP.
 • Representant nr 2 for Kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker (Levanger, Trondheim), 1928 - 1930, A.
 • Representant nr 2 for Kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker (Levanger, Trondheim), 1931 - 1933, A.
 • Representant nr 2 for Kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker (Levanger, Trondheim), 1934 - 1936, A.
 • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker (Levanger, Trondheim), 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker (Levanger, Trondheim), 1945 - 1949, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Formann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 04.12.1945 - 11.01.1948

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Sosialdepartementet, 01.07.1939 - 25.06.1945

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Jord- og skogarbeider (ca. 1901-1908)
 • Anleggs- og bygningsarbeider 1908-1918
 • Bestyrer av det faglige opplysningskontor i Trondheim 1918
 • Assistent ved Trondheims offentlige arbeidskontors håndverks- og handelsavdeling 1919-1945
 • Fullmektig ved Trondheims offentlige arbeidskontors håndverks- og handelsavdeling 1945
 • Konstituert sosialrådmann i Trondheim 1945-1950
 • Fast ansatt sosialrådmann 1950-1957
 • Pensjonist 1957

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Trondheim Bystyre 1919-1922, 1922-1925, 1925-1928, 1928-1931, 1931-1934, 1934-1937, 1937-1945

Offentlige verv

 • Medlem Skadeforsikringskomiteen av 1929 fra 1929
 • Varamedlem Arbeidsretten 1930-1936
 • Medlem Rikstrygdeverkets styre 1931-1936
 • Medlem Styret for Sundnes barnehjem 1933-1939
 • Medlem Sosiallovkomiteen 1935-1940
 • Nestformann Rikstrygdeverkets styre 1936-1939
 • Formann Arbeidsløshetsrådet 1939-1947
 • Medlem Sanct Olavs ordens råd 1945-1951
 • Medlem Ordensrådet 1945
 • Nestformann Rikstrygdeverkets styre 1945-1946
 • Medlem Hovedstyret, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen 1945-1954
 • Medlem Arbeidstvistkomiteen 1946-1949
 • Formann Styret for Trøndelag sentralsykehus 1948-1959

Tillitsverv i partier

 • Sekretær Trondheims arbeiderparti 1920-1921
 • Formann Norges Kommunistiske Parti 1923-1925

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Den faglige samorganisasjon i Trondheim 1915-1919