Øraker, Svein Olsen

Øraker, Svein Olsen (1886-1963)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker (Levanger, Trondheim) 1945-1949
Ansiennitet:
13 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Øraker, Svein Olsen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 10.08.1886 i Vestre Slidre, Oppland
 • Død 27.09.1963
 • Sønn av gårdbruker Ole Olsen Øraker (1833-1917) og Ingebjørg Øraker (1847-1900)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker (Levanger, Trondheim), 1922 - 1924, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker (Levanger, Trondheim), 1925 - 1927, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker (Levanger, Trondheim), 1928 - 1930, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker (Levanger, Trondheim), 1931 - 1933, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker (Levanger, Trondheim), 1934 - 1936, A.
 • Representant nr 4 for Kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker (Levanger, Trondheim), 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 5 for Kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker (Levanger, Trondheim), 1945 - 1949, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950
  Sekretær, Universitets- og fagskolekomiteen, 13.12.1945 - 19.01.1948
  Medlem, Universitets- og fagskolekomiteen, 19.01.1948 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1906
 • Lærerskoleeksamen 1907
 • Studieopphold i England 1912
 • Studieopphold i England 1914

Yrke

 • Lærer ved Vardal fortsettelsesskole 1907-1908
 • Lærer ved Valdres kommunale høiere almenskole 1908-1910
 • Lærer ved Hammerfest kommunale høiere almenskole 1910-1912
 • Adjunkt ved Hammerfest kommunale høiere almenskole 1912-1913
 • Overlærer ved Hammerfest kommunale høiere almenskole 1913-1916
 • Konstituert bestyrer ved Hammerfest kommunale høiere almenskole 1916-1918
 • Overlærer og bestyrer ved Levanger gymnas og realskole 1918-1947
 • Lærer ved Norsk korrespondanseskole 1942-1944
 • Konstituert skoledirektør i Oslo 1947-1949
 • Skoledirektør i Oslo 1949-1956

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1957

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Hammerfest Bystyre 1916-1917
 • Ordfører Hammerfest Bystyre 1918-1918
 • Varaordfører Levanger Bystyre 1922-1924, 1928-1928, 1937-1939
 • Medlem Levanger Formannskap 1925-1925, 1925-1926, 1931-1931, 1931-1934, 1934-1937, 1939-1945
 • Ordfører Levanger Bystyre 1927-1927, 1928-1930, 1945-1947

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Videnskapelige Forskningsfond av 1919 fra 1919
 • Medlem Ligningsrådet, Levanger 1920-1922
 • Leder Bestyrelsen for Levanger tekniske aftenskole 1920-1941
 • Formann Ligningsrådet, Levanger 1922-1924
 • Formann Overligningsnemnda, Levanger 1926-1947
 • Formann Skolestyret, Levanger 1926
 • Formann Skolestyret, Levanger 1928
 • Varamedlem Tilsynskomiteen for Nordlandsbanen 1931-1935
 • Medlem Forliksrådet, Levanger 1934-1947
 • Medlem Tilsynskomiteen for Nordlandsbanen 1935-1938
 • Medlem Tilsynskomiteen for Røstad offentlige åndssvakeskole 1936-1944
 • Formann Skolestyret, Levanger 1936-1947
 • Medlem Styret for Videnskapelige Forskningsfond av 1919 1947-1959
 • Medlem Rusdrikkslovkomiteen av 1947 fra 1947
 • Medlem Representantskapet for Norges Bank 1947-1956
 • Formann Skoledirektørrådet 1954-1956
 • Leder redaksjonen for Akershus Fylkeshistorie 1956-1963
 • Revisor Finnmark fylkesrederi
 • Bank- og kommunerevisor Hammerfest kommune, Hammerfest

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Hammerfest arbeiderparti 1912-1918
 • Formann Hammerfest Arbeiderparti 1914-1915
 • Medlem Styret i Levanger arbeiderparti 1920-1922, 1931-1932
 • Forretningsfører Inntrøndelag arbeiderparti 1920-1925
 • Nestformann Inntrøndelag arbeiderparti 1931-1936
 • Formann Levanger Arbeiderparti 1945-1946

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Redaksjonskomiteen for Vest-Finnmark Socialdemokrati fra 1914 var medlem en tid fremover
 • Medlem Styret for Levanger Samvirkelag 1935-1938

Andre administrative verv

 • Medlem Avviklingsstyret i Levanger privatbank 1928
 • Medlem Representantskapet for Levanger og Omegns Kreditbank A/S 1928-1936
 • Medlem Kontrollkomiteen i Levanger og Omegns Kreditbank A/S 1928-1936
 • Nestformann Representantskapet for Levanger og Omegns Kreditbank A/S 1936-1937
 • Nestformann Kontrollkomiteen i Levanger og Omegns Kreditbank A/S 1936-1937
 • Formann Representantskapet for Levanger og Omegns Kreditbank A/S 1937-1939
 • Formann Kontrollkomiteen i Levanger og Omegns Kreditbank A/S 1937-1939
 • Nestformann Representantskapet for Levanger og Omegns Kreditbank A/S 1939-1942
 • Nestformann Kontrollkomiteen i Levanger og Omegns Kreditbank A/S 1939-1942