Østhagen, Sverre Georg

Østhagen, Sverre Georg (1918-1990)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1954-1957
Ansiennitet:
1 år, 353 dager

Gå til bildegalleri

Østhagen, Sverre Georg har avgått ved døden.

Finn informasjon etter