Messel, Syvert Tobiassen

Messel, Syvert Tobiassen (1897-1978)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 1950-1953
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Messel, Syvert Tobiassen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 22.07.1897 i Oddernes, Vest-Agder
 • Død 03.07.1978
 • Sønn av gårdbruker og skredder Tobias S. Messel (1870-1901) og Targjerd Mushom (1872-1969)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Vest-Agder, 1950 - 1953, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Nestformann, Den hemmelige protokollkomiteen, 11.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Protokollkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Amtsskole 1912-1913
 • Middelskole og underoffiserskole 1913-1917
 • Handelsskole 1944

Yrke

 • Sersjant 1918
 • Drev farsgården 1918-1964
 • Fenrik 1930
 • Gardens kvartermester ved IR 7 1933-1940
 • Løytnant 1934
 • Ligningssjef i Oddernes 1941-1967
 • Kaptein 1947
 • I distriktstjeneste 1949-1960 (for Garden)

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltagermedaljen
 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1964

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oddernes Kommunestyre 1931-1934
 • Varaordfører Oddernes Kommunestyre 1934-1937, 1937-1945
 • Ordfører Oddernes Kommunestyre 1945-1947, 1947-1951, 1958-1959, 1959-1963, 1963-1964
 • Medlem Oddernes Formannskap 1955-1958
 • Medlem Kristiansand Formannskap 1965-1967
 • Medlem Kristiansand Bystyre 1967-1971

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Vest-Agder 1945-1947
 • Formann Fylkesting, Vest-Agder 1947-1949
 • Medlem Fylkesutvalg, Vest-Agder 1947-1951
 • Medlem Fylkesting, Vest-Agder 1950-1951
 • Formann Fylkesting, Vest-Agder 1958-1959
 • Medlem Fylkesutvalg, Vest-Agder 1958-1959
 • Medlem Fylkesutvalg, Vest-Agder 1959-1963
 • Formann Fylkesting, Vest-Agder 1959-1963
 • Fylkesordfører Fylkesting, Vest-Agder 1963-1967
 • Fylkesordfører Fylkesting, Vest-Agder 1967-1971

Offentlige verv

 • Formann Skatteutvalget, Oddernes 1933-1934
 • Medlem Ligningsnemnda, Oddernes 1935-1956
 • Medlem Oddernes menighetsråd 1935-1949
 • Medlem Tilsettingsrådet for lensmenn, Vest-Agder 1946-1971
 • Medlem Styret for Vest-Agder Elektrisitetsverk 1949-1951
 • Varamedlem A/S Vinmonopolets styre 1953-1969
 • Medlem Brannstyret, Oddernes 1956-1963
 • Medlem Helserådet, Oddernes 1956-1959
 • Formann Ligningsnemnda, Oddernes 1956-1963
 • Varamedlem Oddernes menighetsråd 1956-1963
 • Medlem Tilsettingsrådet, Vest-Agder 1960-1970
 • Medlem Forhandlingsnemnd vedrørende kommunesammenslåingen 1960-1963
 • Medlem Fylkesskolestyret, Vest-Agder
 • Medlem Særnemnd for vegvedlikehold
 • Medlem Desisjonsnemnda
 • Medlem Nemnda for fylkets pensjonsordning
 • Medlem Nemnda for fordeling av fylkesskatten
 • Medlem Representantskapet for Vest-Agder Sjukehuslag
 • Varamedlem Styret for Vest-Agder Elektrisitetsverk

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Torridal idrettslag 1923-1925 stod som stifter av laget i 1923
 • Medlem Styret i Mosby Indremisjon 1931-1934
 • Formann Mosby Indremisjon 1934-1940
 • Medlem Styret i Mosby Indremisjon 1946-1959

Andre administrative verv

 • Medlem Styret i Lyngdal jordbruksskole 1954-1964