Caspersen, Søren

Caspersen, Søren (1890-1969)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1954-1957
Ansiennitet:
0 år, 15 dager

Gå til bildegalleri

Caspersen, Søren har avgått ved døden.

Finn informasjon etter