Smith Sørensen, Søren Hans

Smith Sørensen, Søren Hans (1885-1973)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Aust-Agder 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Smith Sørensen, Søren Hans har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 09.12.1885 i Tromøy, Aust-Agder
 • Død 31.03.1973
 • Sønn av skipsreder Ole Bertinius Sørensen (1836-1917) og Hanne Hermandine Smith (1847-1924)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Aust-Agder, 1945 - 1949, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Sekretær, Post-, telegraf- og kystfartskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 21.07.1949 - 09.12.1949

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1901
 • Styrmannsskole 1903
 • Skipperskole 1907

Yrke

 • Til sjøs 1902
 • Opphold i England 1909
 • Skipskaptein 1912-1917
 • Drev skipsrederi, båtbyggeri, gårdsbruk og sagbruk 1917-1973

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1951

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tromøy Kommunestyre 1916-1919
 • Ordfører Tromøy Kommunestyre 1919-1922, 1922-1925, 1925-1928, 1928-1931, 1934-1937, 1937-1941, 1945-1945

Offentlige verv

 • Kirkeverge , Tromøy 1916-1973
 • Medlem Styret for Aust-Agder og Arendals sykehus 1920-1944
 • Medlem Havnestyret, Arendal 1932-1940
 • Medlem Havnestyret, Arendal 1946-1950

Tillitsverv i partier

 • Varaformann Aust-Agder Høyre 1927-1928
 • Medlem Representantskapet i Aust-Agder Høyre 1928-1940
 • Medlem Styret i Tromøy Høyre

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Aust-Agder rederiforening 1939-1946

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Agder Bank A/S 1922-1959
 • Medlem Styret for Skipsassuranseforeningen i Arendal og Christiania 1928-1956
 • Medlem Representantskapet for Veritas 1928-1964
 • Medlem Styret for Norsk Elektrisk Glødelampefabrikk A/S Norge 1933-1935
 • Medlem Veritas faste komité 1935-1955
 • Medlem Styret for Assuranseforeningen Gard, Arendal 1939-1946
 • Ordfører Representantskapet for Arendals Dampskibsselskap 1945-1955
 • Formann Styret for assuranseforeningen Gard 1946-1955
 • Medlem Styret for Polaris Assuranseselskap 1946-1957
 • Medlem Styret for Norges Skibshypotek A/S 1948-1955
 • Ordfører Representantskapet for Arendal forsikringsselskap 1953-1955
 • Medlem Styret for Assuranseforeningen Gard, Arendal 1955-1956