Liltved, Tore A.

Liltved, Tore A. (1939-2004)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Aust-Agder 1993-1997
Ansiennitet:
16 år, 23 dager

Gå til bildegalleri

Liltved, Tore A. har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.05.1939 i Arendal, Aust-Agder
 • Død 13.07.2004
 • Sønn av forretningsdrivende Eilif Liltved (1908-1963) og forretningsdrivende Asta Johnsson (1906-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Aust-Agder, 1977 - 1981, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Aust-Agder, 1981 - 1985, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Aust-Agder, 1985 - 1989, H.
 • Representant nr 2 for Aust-Agder, 1989 - 1993, H.
 • Representant nr 4 for Aust-Agder, 1993 - 1997, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 14.10.1981-30.09.1985 for Astrid Gjertsen.
 • Møtte fast som representant 01.10.1985-18.04.1986 for Astrid Gjertsen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Sosialkomiteen, 23.10.1985 - 18.04.1986

  1989-93

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Valgkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Nestleder, Fullmaktskomiteen, 01.10.1993 - 30.09.1997
  Sekretær, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Kommunalkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1985 - 18.04.1986

  1989-93

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 30.09.1993
  Delegat, FNs generalforsamling, 1990 -

  1993-97

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1993-97

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1993 - 30.09.1997
  Vara innpisker, Høyre, 01.10.1993 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1959
 • Cand.mag. (engelsk, norsk og historie) 1965
 • Pedagogisk seminar 1966
 • Agder DH (kurs i sosiologi) 1973

Yrke

 • Lærer ved Moland ungdomsskole 1966-1981
 • Sosiallærer ved Moland ungdomsskole 1973-1974
 • Undervisningsinspektør ved Moland ungdomsskole 1980-1981 (permisjon fra 1981)
 • Rektorvikar ved Moland ungdomsskole 1980-1981

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Moland Kommunestyre 1971-1975
 • Medlem Moland Formannskap 1975-1979
 • Ordfører Moland Kommunestyre 1979-1981

Offentlige verv

 • Medlem Bryggeplasskomiteen, Moland 1973-1979
 • Formann Studienemnda, Moland 1973-1975
 • Medlem Kulturutvalget, Moland 1975
 • Medlem Ansettelsesrådet, Aust-Agder 1976-1979
 • Medlem Byggekomiteen for Nesbyen-prosjektet 1980-1981
 • Medlem Regionplanrådet for Arendal-Grimstad regionen 1980-1981
 • Medlem Tomteutvalget 1980-1981
 • Medlem Tilflyttingsnemnda 1980-1983
 • Varamedlem Utvalget for menneskerettigheter fra 1992
 • Varamedlem Styret for Senter for høyere studier 1992-1995
 • Medlem Fellesrådet av representanter for Storting og vitenskap fra 1993

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Moland Høyre 1973-1975, 1977-1979
 • Nestformann Moland Høyre 1973-1974, 1976-1977
 • Varamedlem Aust-Agder Høyres fylkesstyre 1973-1974
 • Formann Aust-Agder Høyres politiske utvalg 1974-1976, 1978-1979, 1984-1989
 • Formann Moland Høyre 1975-1976
 • Medlem Aust-Agder Høyres fylkesstyre 1976-1977
 • Politisk nestformann Aust-Agder Høyre 1978-1979, 1984-1989
 • Redaktør Austegden, Aust-Agder høyres fylkesavis 1984-1989
 • Gruppeleder Høyres Lagtingsgruppe 1985-1989
 • Medlem Høyres valgkomité 1989-1989
 • Leder Politisk utvalg, Arendal Høyre 1996-1996
 • Redaktør H-Nytt, Arendal Høyre 1996-1998
 • Leder Arendal Høyre 1998-1998
 • Medlem Aust-Agder Høyres politiske utvalg

Tillitsverv i organisasjoner

 • Tillitsmann Norsk Lektorlags medlemmer ved Molands ungdomsskole 1966-1976
 • Formann Arendal og omegns avdeling av Norsk Lektorlag 1970-1973
 • Leder Stråleaksjonen i Aust-Agder 1997-1998
 • Leder Arendal Forsvarsforening 1998
 • President Moland Lions Club 2000
 • Medlem Styret for Nedenes Rotary Klubb 2000

Litteratur

 • En mengde kommentarer og innlegg i aviser