Nistad, Thore A.

Nistad, Thore A. (1949-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Oppland 2005-2009
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 23.05.1949 i Oslo, Oslo
 • Sønn av hotelleier Johan Alfred Nistad (1906-1996) og hotelleier Gunvor Kaasen (1918-2005)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Oppland, 1997 - 2001, FrP.
 • Representant nr 6 for Oppland, 2001 - 2005, FrP.
 • Representant nr 3 for Oppland, 2005 - 2009, FrP.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2001-2005

  1. varapresident, Lagtinget, 09.10.2001 - 30.09.2002
  1. varapresident, Lagtinget, 01.10.2002 - 30.09.2003
  1. varapresident, Lagtinget, 01.10.2003 - 30.09.2004
  1. varapresident, Lagtinget, 01.10.2004 - 30.09.2005

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Samferdselskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Justiskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 07.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 16.11.2001 - 30.09.2005
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 28.11.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2005 - 30.09.2006
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 10.11.2005 - 21.11.2005
  Nestleder, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 21.11.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2001-2005

  Varamedlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.2001 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium
 • Handelsskole
 • Grunnkurs markedsføring
 • Engelskkurs i Cambridge

Yrke

 • Hotelldirektør 1974-1984
 • Eiendomsforvalter 1977-1997
 • Import av varer 1984-1997

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Gjøvik Kommunestyre 1991-1995, 1995-1999, 1999-2003, 2005-2007
 • Varamedlem Gjøvik Kommunestyre 2003-2005

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Oppland 1983-1987
 • Medlem Fylkesutvalg, Oppland 1987-1991
 • Medlem Fylkesting, Oppland 1991-1995
 • Medlem Fylkesutvalg, Oppland 1995-1999

Offentlige verv

 • Medlem Forbrukerutvalget, Oppland 1979-1987
 • Medlem Samferdselsutvalget, Oppland 1983-1997
 • Medlem Driftstyret for somatikk, Oppland 1987-1991
 • Medlem Trafikksikkerhetsutvalget 1987-1995
 • Medlem Driftsstyret for fylkets fellesvaskeri, Oppland 1991-1993
 • Medlem Administrasjons- og likestillingsutvalget, Oppland 1991-1995
 • Varamedlem Havnestyret, Oslo 1991-1999
 • Medlem Overskattetakstnemnda for eiendomsskatt 1995-1999
 • Medlem Styret for Gjøvik Energi AS 1995-1999
 • Nestleder Hovedutvalget for Natur og Landbruk, Gjøvik 1995-1999
 • Medlem Ligningsnemnda, Gjøvik 1995-1999
 • Varamedlem Styret for Gjøvik Utbyggingsselskap 1995-1999
 • Varamedlem Representantskapet for GLT Avfall 1995-1999 (interkommunalt avfallsselskap)
 • Meddommer Lagmannsretten, Hedmark og Oppland lagsogn 1996-2000 (med kyndighet i handel)
 • Medlem Representantskapet for GLT Avfall fra 1999
 • Medlem Overligningsnemnda, Gjøvik fra 1999
 • Medlem Styret for småbåthavna fra 1999
 • Medlem Skatteutvalget, Gjøvik fra 1999
 • Medlem Hovedutvalget for Natur og Landbruk, Gjøvik fra 1999
 • Medlem Representantskapet for Gjøvik næringsråd fra 1999
 • Medlem Regionrepresentantskapet for Sparebanken NOR
 • Medlem Styret for Lillehammer Busstasjon A/S

Tillitsverv i partier

 • Formann Oppland FrP 1973-1975, 1984-1985
 • Medlem Sentralstyret for Anders Langes parti 1973-1975
 • Diverse verv lokalparti og fylkesparti fra 1973
 • Medlem Landsstyret FrP 1984-1985