Berger, Torer

Berger, Torer (1932-2010)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1989-1993

Gå til bildegalleri

Berger, Torer har avgått ved døden.

Finn informasjon etter